Author Archives: Harald & Martin

De visie van REDview BI: ‘De toekomst van ondernemerschap is geïntegreerd en datagedreven’

De visie van REDview BI: ‘De toekomst van ondernemerschap is geïntegreerd en datagedreven’

REDview gelooft dat je als onderneming succesvol bent indien je, naast een uitstekende financiële prestatie, een bijdrage levert aan mens, aarde en milieu.

In onze visie hoeft financieel succes maatschappelijk succes niet uit te sluiten, en dit geldt zeker ook andersom. Als we beide grootheden, beginnend vanuit de bedrijfsstrategie goed combineren en operationeel uitwerken, blijkt dat ze niet alleen te combineren zijn, maar ook versterkend kunnen werken. Tevens blijkt dat in de uitwerking van de strategie naar de dagelijkse operaties steeds meer procesmatig op elkaar gaat lijken daardoor ook makkelijker gezamenlijk te implementeren is.

Aangezien wij financiële prestaties en maatschappelijke footprint als verbonden met elkaar zien, hebben wij in onze dashboards de functie ingebouwd om ook de maatschappelijke footprint van de onderneming te kunnen monitoren met op het MKB gerichte praktische KPI’s.

Het meten en tonen van de maatschappelijke footprint van ondernemingen wordt steeds belangrijker. Niet alleen omdat steeds meer MKB-ondernemingen dit in hun missie willen opnemen, maar ook omdat de wet- en regelgeving hieromtrent steeds strikter gaat worden.

De traditionele manier van ondernemen loopt echter tegen de grenzen van zijn groei aan. Lineaire verdienmodellen gebruiken resources voor producten die uiteindelijk verloren gaan. De schade van het productieproces wordt afgewend op de maatschappij ten gunste van de winst van het bedrijf. Dit take-make-waste kan worden doorbroken door het concept van circulair denken.

Rendementsverbetering in een lineair verdienmodel wordt gerealiseerd door meer te verkopen tegen lagere kosten. Ook als dat betekent dat er meer afval ontstaat, er schade wordt berokkend aan het milieu of dat mensen werken in slechte arbeidsomstandigheden. De sociale en ecologische schade wordt afgewend op de maatschappij. Veel bedrijven rapporteren de maatschappelijke impact alleen om te voldoen aan regels en voorschriften en vanwege sociale druk.

Van een lineair naar een circulair verdienmodel

De hoogste tijd dus voor een omslag van het lineaire naar het circulaire verdienmodel. Een circulair verdienmodel creëert waarde voor de klant, mens én milieu door een effectief gebruik en hergebruik van resources. De veelomvattende doch koude Engelstalige term resources omvat materialen, grondstoffen én mensen: het kapitaal van de onderneming dat meestal niet op de balans staat. Bedrijven met een circulaire mindset vragen zich continu af: ‘Hoe kunnen we het proces meer circulair maken?’ Dit kan door producten te ontwerpen die langer meegaan of eenvoudiger gerepareerd kunnen worden. Door afval van een ander bedrijf te gebruiken als grondstof voor het eigen proces. Door diensten te ontwikkelen waarbij klanten betalen voor het gebruik in plaats van het bezit. Kortom: Reduce, reuse, recycle.

Van intuïtie naar data

Willen wij deze omslag gaan bereiken, dan is het noodzakelijk om objectief meetbare en zichtbare prestaties op het gebied van circulair ondernemen vast te gaan leggen en te tonen. De omslag dient gevolgd te kunnen worden via duidelijke, objectieve en tussen bedrijven vergelijkbare KPI’s die realtime kunnen worden getoond. Alleen hierdoor (objectief meetbaar en vergelijkbaar) kan er een vooruitgang plaatsvinden op het gebied van circulair ondernemen.

Door ook de financiële KPI’s mee te nemen in dezelfde maatstaf, gaan financiële ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling bij bedrijven synchroon lopen. Zij worden niet langer als afzonderlijk, en soms nog sterker: als tegenstrijdig beschouwd. Gelukkig wordt steeds meer duidelijk dat deze tegenstrijdigheid niet meer houdbaar is, en dat financial excellence zeker samengaat met maatschappelijke excellence. En beiden werken zelfs meer en meer versterkend ten opzichte van elkaar.

De visie van REDview BI

“De toekomst van ondernemerschap is geïntegreerd en datagedreven.”

Meer weten hoe je als bedrijf rendement en maatschappelijke bijdrage geïntegreerd kunt verbeteren? Neem contact met ons op via info@redviewbi.nl of 076-2019260.

Hoe kunnen bedrijven de omslag maken van een lineair verdienmodel naar een circulair verdienmodel?

Hoe kunnen bedrijven de omslag maken van een lineair verdienmodel naar een circulair verdienmodel?

De traditionele manier van ondernemen loopt tegen de grenzen van zijn groei aan. Lineaire verdienmodellen gebruiken resources voor producten die uiteindelijk verloren gaan. De schade van het productieproces wordt afgewend op de maatschappij ten gunste van de winst van het bedrijf. Dit take-make-waste kan worden doorbroken door het concept van circulair denken in het Business model canvas.

Rendementsverbetering in een lineair verdienmodel

Rendementsverbetering in een lineair verdienmodel wordt gerealiseerd door meer te verkopen tegen lagere kosten. Ook als dat betekent dat er meer afval ontstaat, er schade wordt berokkend aan het milieu of dat mensen werken in slechte arbeidsomstandigheden. De sociale en ecologische schade wordt afgewend op de maatschappij. Veel bedrijven rapporteren de maatschappelijke impact alleen om te voldoen aan regels en voorschriften en vanwege sociale druk.

Circulair Business Model Canvas

Het alom bekende Business Model Canvas is een verbeterde versie van de waardeketen (Value chain) van Michael Porter. De waardeketen toont het proces dat een product doorloopt. Bij iedere stap worden kosten gemaakt en waarde toegevoegd. Het Business Model Canvas toont ook de samenhang met de klantbehoeften en klantsegmenten, de waardepropositie en de wijze waarop de waardepropositie wordt. Het Business Model Canvas kan van links naar rechts worden gelezen, zoals de waardeketen, of van rechts naar links, vanuit de behoefte van de klant.

Rendementsverbetering in een circulair verdienmodel

De hoogste tijd dus voor een omslag van het lineaire naar het circulaire verdienmodel. Een circulair verdienmodel creëert waarde voor de klant, mens én milieu door een effectief gebruik en hergebruik van resources. De veelomvattende doch koude Engelstalige term resources omvat materialen, grondstoffen én mensen: het kapitaal van de onderneming dat meestal niet op de balans staat. Bedrijven met een circulaire mindset vragen zich continu af: ‘Hoe kunnen we het proces meer circulair maken?’ Dit kan door producten te ontwerpen die langer meegaan of eenvoudiger gerepareerd kunnen worden. Door afval van een ander bedrijf te gebruiken als grondstof voor het eigen proces. Door diensten te ontwikkelen waarbij klanten betalen voor het gebruik in plaats van het bezit. Kortom: Reduce, reuse, recycle.

Signify verkoopt geen lampen, maar levert licht

Een voorbeeld is het Nederlandse Signify. Het bedrijf ontwikkelde een waardepropositie waarbij klanten alleen betalen voor het gebruik van licht. Hiermee verplicht Signify zich om verlichting te ontwikkelen die zeer lang meegaat, anders dan de geplande veroudering waar de hedendaagse industrie patent op lijkt te hebben.

Wil jij de volgende stappen zetten naar een meetbaar circulair verdienmodel?

Wil jij weten hoe REDview bedrijven ondersteunt bij het verbeteren en meten van maatschappelijke impact? Wij geloven er in dat zakelijk succes méér is dan een goed financieel resultaat. We zijn gedreven om de maatschappelijke impact van MKB-bedrijven te verbeteren en hebben daar een methodiek voor ontwikkeld, die we graag toelichten in een persoonlijk gesprek. Plan een vrijblijvend gesprek in met Martin Notté of Harald van Engelen.

Verbeter je maatschappelijke footprint met de REDview Circulaire Prestatiecyclus

Verbeter je maatschappelijke footprint met de REDview Circulaire Prestatiecyclus

De REDview Prestatiecyclus wordt door bedrijven gebruikt om hun rendement en cashpositie te verbeteren. Maar deze wordt ook steeds meer toegepast om de maatschappelijke footprint te kunnen meten en verbeteren.

De basis is verbeteren door middel van het meten en visualiseren van data. Door onze specifieke kennis over het ontsluiten, meten en visualiseren van data toe te passen op circulair ondernemen, kunnen wij nu deze relevante data meetbaar en dus stuurbaar maken. Ook hierbij worden de resultaten altijd in een online dashboard gepubliceerd, waardoor de prestaties desgewenst te delen zijn met andere stakeholders, zoals klanten, medewerkers en financiers.

Maatschappelijk SDG Dashboard
Het REDboard maatschappelijk dashboard toont maatschappelijke KPI's in een overzichtelijk dashboard, in samenhang met de strategische, financiële en operationele kengetallen.

Waarom werken met de REDview Circulaire Prestatiecyclus?

Vanuit overheid en consumenten/klanten wordt de druk op het verminderen van de maatschappelijke footprint van bedrijven alleen maar groter. Dit leidt tot omzet- en rendementsverlies voor bedrijven die hier niet goed in mee kunnen. Gelukkig zijn er bedrijven die het zelf op kunnen pakken en hiermee goede resultaten boeken. Voor het grootste deel van het MKB blijft het echter lastig om structurele verbeteringen te realiseren. Met name de dagelijkse drukke werkzaamheden vormen hierbij een obstakel. Hiernaast hebben de meeste MKB-bedrijven ook geen grote budgetten te besteden zoals bijvoorbeeld grootbedrijven als Philips, DSM en Heineken.

De REDview Circulaire Prestatiecyclus geeft het MKB de juiste en praktische tools om de maatschappelijke footprint in kaart te brengen en structureel te verbeteren.

Hoe werkt de REDview Circulaire Prestatiecyclus?

De REDview Circulaire Prestatiecyclus bestaat uit een continu proces, waarbij de onderneming werkt aan de verbetering van de maatschappelijke footprint. De basis van de verbetering ligt in een aantal fasen, die in het figuur door de drie bollen zijn weergegeven.

Visualisatie: Hierbij brengen we in kaart waar de organisatie staat op het gebied van circulair ondernemen (mate van bewustwording) en hoe dit gemeten wordt. De visualisatie vindt plaats via een dashboard, waarin 60 specifiek voor het MKB toepasbare kengetallen op het gebied van circulair ondernemen kunnen worden getoetst. Alleen de voor de onderneming relevante kengetallen worden uiteraard opgenomen in het dashboard.

Verbeteren: De verbetercyclus is de lange termijnvisie op de markt en trends. Concreet wat de impact is van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen op het businessmodel van de onderneming. En dan kijken we niet alleen naar de verplichte wet- en regelgeving, maar ook naar de kansen en de subsidiemogelijkheden hierbij. Vanuit de verbeterfase passen wij de informatie in het dashboard aan, zodat de onderneming continu op de hoogte is van de prestaties op het gebied van circulair ondernemen. 

Versnellen: In deze fase brengen we de processen in kaart die de data moeten leveren voor de gewenste informatie. We adviseren en helpen om te komen tot een zo efficiënt mogelijke datastructuur. Dit betekent dat de onderneming zo min mogelijk tijd kwijt is aan het verzamelen van de data en dat die data tijdig, juist en volledig in het dashboard komen te staan.

Wat levert het op?

Door dit proces te benaderen als een cyclus wordt elke fase weer versterkt door een andere fase, waardoor er sprake is van een continue verbetering en een flexibele aanpassing aan de werkelijke omstandigheden. 

Door benchmarking met de belangrijkste kengetallen op het gebied van circulair ondernemen weet de ondernemer ook hoe hij presteert ten opzichte van zijn collega’s en branche.

Door het toepassen van de REDview Circulaire Prestatiecyclus krijgt de onderneming een voorsprong op zijn concurrenten als het gaat om circulair ondernemen, verhoogt hiermee zijn rendementsmogelijkheden en draagt hierbij zeker bij aan een duurzame maatschappij. 

Meer weten?

Wil je meer weten over het meten en verbeteren van duurzaam ondernemen, neem dan met ons contact op via 076-2019260 of info@redviewbi.nl .

CASH control: 5 tips om te voorkomen dat jouw werkkapitaal als sneeuw voor de zon verdwijnt

CASH control: 5 tips om te voorkomen dat jouw werkkapitaal als sneeuw voor de zon verdwijnt

De COVID-crisis heeft ons geleerd dat we als ondernemers afhankelijk blijven van onze omgeving. Nu tevens door de invallend kou, sneeuw en ijs. Leveringen die niet of later aankomen, moeilijkheden in de bouw om te werken, projecten die uitgesteld worden waar jouw advieswerk aan hangt. Het zijn allemaal omgevingsfactoren waar je verder niets aan kunt doen.

Tegelijkertijd zie je jouw orderportefeuille inkrimpen en het einde van de maand nadert, waar salaris- en belastingbetalingen staan te wachten. De investeringen en belangrijke uitgaven die je eigenlijk hoognodig moet doen om je bedrijf verder te krijgen of een efficiencyslag te maken dreigen nu niet meer mogelijk te zijn. Maar aan dit laatste kun je zeker wat doen!

liquiditeitsprognose - laat je CASH niet smelten als sneeuw voor de zon

Hoe voorkom je dat je CASH als sneeuw voor de zon verdwijnt (5 tips)?

 1. De basis blijft natuurlijk een goede liquiditeitsprognose voor een langere periode vooruit. Ga ermee van start. Zorg voor actuele data en duidelijke kritische factoren. Houdt hierbij rekening met diverse scenario’s (best-medium-worst-crazy)
 2. Analyseer jouw debiteurenportefeuille. Gaan bepaalde klanten “stiekem” achterlopen met hun betalingen. Zorg voor snelle actie door hen te bellen en te informeren naar de status van de openstaande posten.
 3. Analyseer jouw uitstaande verplichtingen. Zijn er afspraken te maken met leveranciers of kun je zonder bepaalde contracten? Aan de inkoopzijde is het snel verdiend is een bekende uitspraak en dat blijft ook zo. 
 4. Automatiseer jouw debiteurenadministratie zo veel als mogelijk. Bijvoorbeeld geautomatiseerde betalingsherinneringen helpen je om de aanmaningen snel en op tijd door te laten gaan.
 5. Ga op zoek naar producten of diensten die structureel verlies en dus jouw werkkapitaal verzwakken. Analyseer of deze bijvoorbeeld nodig zijn voor een ander product of dient. Indien dit niet het geval is, is ermee stoppen de meest logische keuze. In onze praktijk blijkt dat beste nog veel ondernemers hier last van hebben en het niet opgelost krijgen door onvoldoende inzicht. 

Let op: een goed gemonitorde liquiditeitspositie kan opeens veranderen. Zorg dat je in control blijft, neem aanvullende maatregelen en laat je werkkapitaal dus niet verdwijnen als sneeuw voor de zon!

 

Wil je meer grip op je liquiditeitspositie?

Voor meer informatie en nog meer tips op het gebied van een online realtime liquiditeitsbegroting lees meer over  het REDboard Cashflow : dé realtime liquiditeitsbegroting.

REDview BI sluit samenwerkingsverband voor verduurzaming van MKB

REDview BI sluit samenwerkingsverband voor verduurzaming van MKB

Er is goed nieuws voor de verduurzaming van Breda op de eerste dag van de Week van de Circulaire Economie. Avans Hogeschool, gemeente Breda, REDview BI, PwC en Stichting Breda Circulair sluiten een samenwerkingsverband voor drie jaar op het gebied van verduurzaming van het mkb. Vanaf april gaan honderden bedrijfskundestudenten van Avans Hogeschool het bestaande bedrijfsleven in Breda helpen met duurzaam ondernemen.

In totaal verwachten de partners jaarlijks 65 bedrijven te kunnen ondersteunen om te verduurzamen. Per studiejaar zijn er 150 tot 200 studenten Bedrijfskunde betrokken. Tweedejaarsstudenten brengen in kaart hoe duurzaam Bredase bedrijven zijn.

Vervolgens adviseren zowel tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten hoe bedrijven kunnen verduurzamen. Ook gaan zij daadwerkelijk aan de slag met het ontwerpen van creatieve en innovatieve oplossingen en het implementeren van verbeterpunten. Denk aan het klimaatvriendelijker maken van een logistiek proces, het ontwerpen en implementeren van innovatie producten of diensten, het bestrijden van armoede of het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Het gaat dus zeker niet alleen om profit-organisaties, ook voor non-profitorganisaties kunnen de studenten van toegevoegde waarde zijn.

Duurzaam onderwijs

Avans Hogeschool heeft vorig jaar over de volle breedte het uitgangspunt omarmd dat onderwijs en onderzoek moeten bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. De Sustainable Development Goals worden als rode draad door alle opleidingen verweven.

René Theunis, directeur van de Academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans: “Dit is een prachtige manier om onze studenten in co-creatie met onze partners te laten werken aan één van de maatschappelijke doelen van Avans, namelijk de transitie naar een duurzame samenleving. Met de Sustainable Development Goals als basis gaat dit vast en zeker leiden tot een continue stroom van onderzoeksvragen en mooie resultaten voor het mkb.”

Verduurzamen uitdagend voor het mkb

Wethouder Boaz Adank: “Breda is een stad met enorm veel mkb-bedrijven voor wie het meebewegen met de uitdagingen van morgen niet altijd even vanzelfsprekend is. Eén van de grootste uitdagingen die op ondernemers afkomt is verduurzaming. De gemeente wil graag het bestaande bedrijfsleven laagdrempelig de gelegenheid bieden om daarin stappen te maken. Dit begint met inzicht krijgen in de mate waarin dit leeft bij bedrijven, opgevolgd met een advies en een implementatieplan.

“Heel fijn dat we samen met Breda Circulair voor langere tijd op zo’n grote schaal met Avans kunnen gaan samenwerken. Tegelijkertijd geeft dit project studenten ook de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Het is namelijk juist in deze corona-tijd lastig voor hen om stages en afstudeerplekken te vinden.”

Betrokken organisatieadviesbureaus

Avans heeft de adviesbureaus PWC en REDview BI (uit Breda) bereid gevonden om hun kennis en modellen beschikbaar te stellen voor de studenten. Mocht er kennis en kunde vanuit andere disciplines nodig zijn dan zal Avans zich inspannen om andere opleidingen aan te haken.

Renate de Lange, lid van de raad van bestuur van PwC Nederland, is enthousiast over het initiatief: “Om als samenleving echt grote stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid moeten we voortdurend nauw met elkaar blijven samenwerken en elkaar stimuleren. Vanuit PwC helpen we al een flink aantal jaren allerlei organisaties met het invullen en uitvoeren van hun duurzame – en circulaire ambities. Om zowel de organisaties zelf, als de hele keten waarin zij opereren duurzaam vooruit te brengen. De kennis en ervaringen die we inmiddels op deze vlakken hebben opgedaan zetten we graag in om ook ondernemers en studenten in Breda vooruit te helpen.”

Ook directeur REDview BI, Martin Notté is verheugd: “Wij zijn vereerd om met onze kennis en tools op het gebied van het meten van maatschappelijke impact bij mkb-bedrijven een bijdrage te kunnen leveren aan dit project. Fantastisch om Avans Hogeschool en de gemeente Breda te ondersteunen en hierdoor maatschappelijke impact bij ondernemingen in Breda inzichtelijk en meetbaar te maken.”

De Business Intelligence Controller als procesverbeteraar

De Business Intelligence Controller als procesverbeteraar

In onze eerdere REDtalks hebben we uitgelegd wat een Business Intelligence Controller doet en wat zijn toegevoegde waarde is voor het MKB. In deze blog gaan we wat meer in op de rol van de Business Intelligence Controller als procesverbeteraar.

De start van een procesverbetering: het realtime dashboard

Om te komen tot een rendements- en cashflowverbetering bouwt een Business Intelligence Controller eerst een realtime dashboard, dat fungeert als kompas voor het bedrijf. In dit dashboard bevinden zich de belangrijkste kengetallen op basis waarvan de ondernemingsleiding inzicht heeft in de prestaties van de onderneming. Dit dashboard vormt de basis voor de juiste bedrijfsbeslissingen op het juiste moment. Het realtime dashboard bestaat bij voorkeur ook uit dashboards op afdelingsniveau. Hierdoor ontstaat een beter aanstuurbare organisatie. Het dashboard op afdelingsniveau bestaat uiteraard alleen uit belangrijke kengetallen die voor de afdeling relevant zijn.

Het juiste moment is overigens net zo cruciaal als de juiste beslissing, want wat heb je na een staatsloterij trekking nu precies aan het winnende lotnummer te weten zonder het te hebben? Dus realtime informatie is hierbij key.

De Business Intelligence Controller stuurt dus op basis van dit dashboard op rendement en cashpositie. Wat nu als er onvoldoende vooruitgang is in de ontwikkeling hiervan? Het dashboard aanpassen heeft hier geen zin. De Business Intelligence Controller gaat nu de organisatie in en gaat aan de slag met de bedrijfsprocessen.

De Business Intelligence Controller als procesverbeteraar

In zijn of haar rol als procesverbeteraar verbetert de Business Intelligence Controller de onderliggende processen op afdelingsniveau. Samen met de verantwoordelijke afdelingsmanagers brengt hij in kaart hoe processen lopen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Het doel is altijd om processen zodanig te verbeteren dat deze een hogere bijdrage leveren aan rendement en cashpositie. Hierbij moet je denken aan verspillings- en afstemmingsmomenten verlagen, verlagen van tussenvoorraadvorming, verkorten van te lange procedures en automatisering. Hierbij kijkt hij zeker ook naar verbeteringen tussen de processen onderling.

Hierbij gaat het niet alleen om harde data, maar net zo goed over mensen. Processen verbeteren en hierdoor rendement verbeteren kan sneller en beter als medewerkers ook hun gedrag veranderen. De Business Intelligence Controller is dus zeker ook bezig met en in gesprek met medewerkers om te kijken hoe zij in hun dagelijkse werkzaamheden bij kunnen dragen tot procesverbeteringen.

De resultaten van de doorgevoerde veranderingen op procesniveau zijn al snel te zien op het dashboard op afdelingsniveau en uiteraard ook op organisatieniveau. Door het dashboard ook op afdelingsniveau te bouwen, zien medewerkers van de afdeling snel de resultaten van hun veranderingen en worden verder gestimuleerd om de veranderingen door te blijven voeren. De organisatie is door gepresenteerde data sneller in staat om veranderingen door te voeren en zichtbaar te maken. Hierdoor wordt een rendements- en cashflowverbetering sneller gerealiseerd.

Meer weten?

Meer informatie over Business Intelligence Controlling jouw rendement gaat verhogen?

Neem contact met ons op via info@redviewbi.nl of 076-2019260

Snellere rendementsverbetering met Business Intelligence Controlling: Hoe gaat dat?

Snellere rendementsverbetering met Business Intelligence Controlling: Hoe gaat dat?

Vorige week posten wij over de Business Intelligence Controller en zijn toegevoegde waarde voor het MKB. Maar wat is precies deze toegevoegde waarde en waarom lukt het een Business Intelligence Controller om sneller rendementsverbetering te realiseren?

Wat is nu precies de toegevoegde waarde van Business Intelligence Controlling?

De Business Intelligence Controller combineert zijn adviesvaardigheden met moderne Business Intelligence Tools, zoals Power BI. Hiermee verkrijgt hij of zij een voorsprong op andere adviseurs en biedt hij veel meer dan alleen een standaard softwareoplossing (meer dan bijvoorbeeld alleen een dashboard). 

Door het kwantificeren en meetbaar maken van de bedrijfsdoelen wordt het duidelijk waar de onderneming naar toe moet en waar zij op moet sturen. Tot nu toe weinig nieuws onder de zon. Maar dan komt het: de Business Intelligence Controller zet intelligente business intelligence tools, zoals Power BI in, om deze doelen op een snellere en betere manier te bereiken. Hij ontsluit alle data uit de organisatie en maakt deze tot informatie in een overzichtelijk en intelligent dashboard. In dit dashboard, dat realtime wordt bijgewerkt staan alle belangrijke resultaatbepalers. Deze zijn tot op de minuut bijgewerkt, zodat de ondernemer altijd inzicht heeft in de meest recente ontwikkelingen. Hij kan dan op tijd en op basis van de juiste informatie bijsturen. De organisatie ontwikkelt zich hierdoor naar een datagedreven organisatie.

Rendementsverbetering: hoe snel kan dat?

Met de realtime resultaten in het dashboard gaat de Business Intelligence Controller aan de slag. Door de diepte van het dashboard kan de Business Intelligence Controller belangrijke zaken op detailniveau signaleren en verbeteren. Hierbij kun je denken aan ingewikkelde liquiditeitsvoorspellingen, verbeteren van marges per artikel en artikelgroep, verhogen van omloopsnelheden per artikel, verhogen rendement op filiaalniveau etc. etc…

Met de ondernemer signaleert de Business Intelligence Controller kengetallen die ondermaats presteren en zoomt in op de oorzaken op elke gewenst niveau. Deze analyses kosten relatief weinig tijd, aangezien Power BI dashboards volledig doorklikbaar zijn. Er hoeven dus geen aparte overzichten gemaakt te worden of andere databases te worden ontsloten. Alle databases en de relevante data zijn immers gekoppeld aan het dashboard.

Zo wordt het opstellen van overzichten en maken van analyses met zeker 50-60% gereduceerd in tijd. Doordat de informatie realtime beschikbaar is, kunnen de juiste beslissingen snel worden genomen. Hierdoor komen rendements- en cashpositieverbetering sneller tot stand.

Meer weten?

Meer informatie over Business Intelligence Controlling jouw rendement gaat verhogen?

Neem contact met ons op via info@redviewbi.nl of 076-2019260.

MKB-ondernemer: Wees niet bang voor de Business Intelligence Controller!

MKB-ondernemer: Wees niet bang voor de Business Intelligence Controller!

Snelle ontwikkelingen maken meer mogelijk, maar we houden veel tegen!

De snelle technologische ontwikkelingen hebben hun duidelijke effecten op het werk van adviseurs en controllers. Softwaretoepassingen als Microsoft Power BI en IBM Watson kunnen met Artificial Intelligence steeds beter de toekomst voorspellen. 

Excel en de formulevaardigheden van de adviseur en controller zijn nog steeds leidend bij de totstandkoming van toekomstgerichte informatie, zoals financiële begrotingen, cashflowprognoses en omzetverwachtingen. Eigenlijk is dit onzin om nog steeds zo te doen. Het is hetzelfde als dat je het snelste paard blijft proberen in plaats van een auto te kopen of huren. 

De totstandkoming van toekomstgerichte informatie op de boven beschreven verouderde manier is een arbeidsintensief proces. De adviseur of controller is nog steeds te veel tijd kwijt met het verzamelen van de informatie van diverse plekken in de organisatie, het interpreteren hiervan en zeker het doorrekenen van de data naar de toekomst toe. Gemiddeld kost dit zo’n 60% van de totale tijd die nodig is om stuurinformatie te verschaffen. Voordat de adviseur of controller de kans heeft om dit met de directie te bespreken is de informatie dus helaas al vaak verouderd.

Wat doet een Business Intelligence Controller?

Een Business Intelligence Controller pakt dit anders aan. Hij of zij werkt met intelligente softwarepakketten zoals Microsoft Power BI. Op basis van de lange en kortetermijndoelstellingen van de onderneming bouwt hij een realtime dashboard dat de juiste informatie/kengetallen op de minuut nauwkeurig haalt uit de diverse databases. De informatie die dan uit het dashboard komt is dus altijd up-to-date en vormt de basis voor de juiste bedrijfsbeslissingen.

Indien de gewenste norm uit het dashboard niet wordt gehaald, zorgt de Business Intelligence Controller samen met de ondernemer of interne controller voor de juiste verbetermaatregelen. Hier duikt de Business Intelligence Controller dan ook de organisatie in en gaat het om procesverbeteringen. Hij of zij spreekt met de verantwoordelijke procesmedewerkers en zorgt voor een efficiënter en effectiever proces. Het is geen twijfel dat de Business Intelligence Controller altijd zorgt voor geautomatiseerde oplossingen, waardoor de oplossing altijd blijft werken. Het effect van deze oplossingen is al snel te zien in het dashboard.

Wat is de meerwaarde van een Business Intelligence Controller voor MKB-ondernemingen?

Voor het MKB is het mooie aan een Business Intelligence Controller is dat deze een mens is en adviseur blijft. Adviseren blijft voor een deel mensenwerk, maar geautomatiseerde toepassingen helpen de effectiviteit van het advieswerk in belangrijke mate.

De Business Intelligence Controller, hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden, is dus ook specifiek geschikt voor het MKB. Hij of zij ontsluit de softwaremogelijkheden die het grootbedrijf al heeft voor het MKB en is daarnaast ook nog eens een goede adviseur met een MKB-hart.

Kortom: wees niet bang voor de Business Intelligence Controller!

Hoe maakt Chain Logistics resultaatgerichte en meetbare impact voor de maatschappij?

Hoe maakt Chain Logistics resultaatgerichte en meetbare impact voor de maatschappij?

Steeds meer MKB-bedrijven willen naast hun financiële doelstellingen ook maatschappelijke doelstellingen realiseren. Om dit niet alleen te benoemen, maar ook echt uit te voeren valt niet mee. REDview Maatschappelijk publiceert een reeks van interviews met DGA’s van MKB-bedrijven met een duidelijke maatschappelijke doelstelling en uitvoering hierin. Dit geeft hun enerzijds een zichtbaar platform, maar helpt ook andere MKB-bedrijven om hun wens met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm te kunnen geven.

Deze week spreekt REDview Maatschappelijk met Rob Jansen, directeur van Chain Logistics.

Wat is sociaal ondernemerschap bij Chain Logistics?

‘Chain Logistics biedt een totaalpakket aan logistieke diensten aan, waaronder transport, warehousing, diverse value added logistics en e-fulfilment van producten. Chain rijdt alleen voor Nederlandse opdrachtgevers binnen de EU. Door het veelvoud aan diensten die worden aangeboden lijkt de focus versnipperd, echter Transport, Warehousing en Assemblage zijn de drie core activities. Chain is in staat om voor elke klant een totaaloplossing aan te bieden waardoor er sprake is van hoge toegevoegde waarde. Daarnaast maakt de diversiteit aan diensten Chain erg flexibel bij gewijzigde marktsituaties. Chain Logistics is tevens een Social Enterprise, zij zien het als hun missie om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Zo leiden wij mensen op voor gemeenten, UWV en arbodiensten en maken wij als tweede bedrijf in Nederland gebruik van Open Hiring.’

Waarom doet Chain Logistics dit?

‘Chain Logistics heeft een dubbel doel. Naast het maken van winst vindt Chain het belangrijk om impact te maken voor de maatschappij en probeert zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Hiervoor wordt een energieneutraal pand gebouwd, investeren in het reduceren van CO2 door het rijden met LNG en proberen zoveel mogelijk lege kilometers te reduceren.’

Welke concrete doelstellingen heeft Chain Logistics?

‘Onze BHAG (groot harig doel) is als volgt: In 2030 heeft Chain een omzet van 10 miljoen met een winstmarge van 7%, in totaal voor 250 medewerkers gezorgd voor een beter bestaan, 1000 bedrijven geïnspireerd om socialer te ondernemen en een bijdrage geleverd om CO2 te reduceren.’

Hoe en hoe vaak meten zij dit en hoe sturen zij bij?

‘Op maandelijkse basis meten wij dit in een operationeel HR-rapport. Hierin wordt de diversiteit binnen Chain zichtbaar gemaakt, de doelgroepen die wij begeleiden, de succesvolle uitstroom van personeel.’

Welke concrete successen heeft Chain Logistics al geboekt?

‘Wij hebben de afgelopen jaren over de 100 personen opgeleid en succesvol doorbemiddeld naar een baan. Daarnaast is een deel van ons personeelsbestand aangenomen vanuit deze doelsgroep. Daarnaast hebben wij in totaal 18 mensen aangenomen vanuit Open Hiring en hebben de afgelopen jaren diverse bedrijven geïnspireerd om socialer te gaan ondernemen. Dit doen wij door het verzorgen van kwartaalbijeenkomsten met pakkende sociale thema’s.’

Wat voor advies hebben jullie voor andere bedrijven die hiermee willen starten, of verder willen uitbouwen?

‘Open staan voor de mogelijkheden van sociaal ondernemen en niet bang zijn om nieuwe initiatieven te omarmen. Het geeft je ontzettend veel voldoening en levert daarnaast goede werknemers op. In tijden van arbeidskrapte hadden wij een wachtlijst met mensen die graag bij ons willen gaan werken. Ook tijd investeren naast je bedrijf levert je continue nieuwe mogelijkheden op. Wees onderzoekend, vernieuwend en geef zonder er iets voor terug te ontvangen.’

Welk ander bedrijf zou je willen nomineren voor een interview?

‘Stichting Funforest die 4 klimbossen runnen en mensen opleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt en hier zeer succesvol mee zijn. Daarnaast doneren zij jaarlijks een aantal klimkaarten voor gezinnen die het niet kunnen betalen.’

REDview Maatschappelijk dashboard

REDview Maatschappelijk Dashboard is het green label van REDview BI. REDview gelooft dat je als onderneming succesvol bent indien je, naast een uitstekende financiële prestatie, een bijdrage levert aan mens, aarde en milieu.

Aangezien wij financiële prestaties en maatschappelijke footprint als verbonden met elkaar zien, hebben wij in onze dashboards de functie ingebouwd om ook de maatschappelijke footprint van de onderneming te kunnen monitoren met op het MKB gerichte praktische KPI’s.

Geef je liquiditeitsbegroting een Powerboost! 3 do’s en 3 don’ts

Geef je liquiditeitsbegroting een Powerboost! 3 do’s en 3 don’ts

In deze uitdagende tijden is het opstellen van een liquiditeitsbegroting geen sinecure. De onzekerheid over de komende COVID-maatregelen van de overheid, de financiële situaties van leveranciers en afnemers (kunnen zij onze rekeningen blijven betalen?) etc. etc. geven veel bekende en onbekende variabelen: Dus ga er maar aan staan.
Hoe zorg je ervoor dat jouw liquiditeitsbegroting up-to-date blijft en dat het een bron is voor alle bedrijfsbeslissingen? Hieronder ontvang je een aantal bruikbare praktische tips.

Kijk met babyogen en stel jezelf vragen

Begin eens helemaal opnieuw en kijk met babyogen naar jouw liquiditeitsbegroting. Stel je hierbij de volgende vragen:

 1. Hoeveel tijd kost het mij om een begroting te maken?
 2. Waar staan alle benodigde data?
 3. Heb ik data nodig waar ik zelf niet bij kan en dus afhankelijk ben van anderen?
 4. Hoe snel heb ik een wijziging doorgevoerd?
 5. Hoeveel tijd kost het mij om een begroting te controleren?

Als je in de meerderheid van de antwoorden terugvindt dat het je te veel tijd kost en jouw begroting minder betrouwbaar wordt, dan is het tijd om er iets aan te doen! Maar wat?

3 do's

 1. Zorg ervoor dat de benodigde data up-to-date zijn, zodat je niet eerst alle data moet actualiseren voordat je begint met je liquiditeitsbegroting. Dit vergt discipline, maar levert je uiteindelijk een voordeel.
 2. Zorg voor een realtime koppeling met de data. Wij werken met zelf ontwikkelde dashboards in Power BI, waar alle data realtime tot op de minuut nauwkeurig in worden geladen.
 3. Bouw in het format scenario’s en flexibiliteit in, zodat je makkelijk kunt schakelen bij wisselende omstandigheden.

3 Don’ts

 1. Hou niet vast aan oude methodieken en denkwijzen. Die zijn grotendeels achterhaald door de snel veranderende omstandigheden.
 2. Denk niet lineair, maar exponentieel. Veranderingen gaan sneller dan je denkt.
 3. Beschouw je liquiditeitsbegroting nooit als fixed. Je kunt dit oplossen door een intelligente tool te gebruiken die met realtime data de veranderende omstandigheden kan omrekenen in jouw begroting.

Investeer in een goede basis

Een goede liquiditeitsbegroting begint met een goede basis. Voortborduren in Excel op oude formats levert geen nieuwe informatie op. Investeer vooraf in een betere basis en je zult zien dat het maken en continu aanpassen van jouw liquiditeitsbegroting in een veel kortere tijd kan, met minder fouten en controletijd waardoor je meer tijd zult hebben voor de aan- en bijsturing van jouw cashpositie.

Meer weten over jouw realtime liquiditeitsbegroting in Power BI?

Wil je meer weten jouw realtime liquiditeitsbegroting in Power BI? En hoe wij dit inzetten voor een betere cashpositie van jouw bedrijf?

Bekijk dan ons CASHboard of neem contact met ons op via 076-2019260 of info@redviewbi.nl.