Verbeteren: Wordt de informatie consequent en frequent gebruikt om zo het resultaat, de cashflow en de ondernemingswaarde te verhogen?
Sectie 1 tm 5
We hebben een stip op de horizon vastgesteld
We hebben dit vastgelegd in een strategisch plan op 1A4
Iedere medewerker kan ons langetermijndoel uitspreken
We hebben meetbare doelen voor de omzet, brutomarge en aantal nieuwe klanten voor de komende 3 jaar
Het leiderschapsteam bespreekt de resultaten en cruciale getallen maandelijks
Wij hebben maatschappelijke doelen gesteld (mens & milieu)
Ik weet wat de waarde van mijn onderneming is

Beantwoord de stellingen van 1. Volledig ONEENS tot 5. Volledig EENS

2. Visualiseren & Verdiepen: Wordt de informatie gevisualiseerd in dashboards? Wordt de informatie verder verdiept en geanalyseerd?
Sectie 1 tm 5
We weten maandelijks exact de omzet per productgroep
We weten maandelijks exact de brutomarge per productgroep (=omzet min directe inkoop zoals materialen en uitbesteed werk)
We weten maandelijks exact het rendement per productgroep
We weten maandelijks exact op welke afdelingen er winst weglekt
Onze managementinformatie komt volledig automatisch tot stand
De managementinformatie wordt getoond in een overzichtelijk en doorklikbaar dashboard
Onze medewerkers zien wekelijks de voor hen cruciale getallen in een dashboard

Beantwoord de stellingen van 1. Volledig ONEENS tot 5. Volledig EENS

1. Vastleggen & Verwerken: Hoe snel en nauwkeurig wordt de informatie vastgelegd? Wordt de informatie automatisch verwerkt?
Sectie 1 tm 5
We zien ons financiële resultaat binnen 5 werkdagen na afloop van de maand
Inkoopfacturen worden automatisch verwerkt
Bankmutaties worden automatisch verwerkt
We versturen onze facturen altijd binnen 5 werkdagen na aflevering
We versturen de eerste twee betalingsherinneringen geautomatiseerd
Onze voorraad is zo laag als mogelijk
We hebben een liquiditeitsbegroting voor de komende 12 maanden