Verbetering van rendement en cashpositie met realtime financiële dashboarding in Power BI

Rendementsverbetering met financiële dashboards

Als ondernemer, (financieel) directeur of controller wil je elke dag presteren met je bedrijf. Je doet alles wat nodig is om competitiever te worden. Het ontbreekt je echter aan realtime inzicht in je financiële resultaten, of je kunt je beschikbare data nog niet inzetten om de operatie strategisch in te richten. Een gemiste kans, want de beste prestaties kun je alleen leveren met effectieve en strategische stuurinformatie.

REDview BI levert deze informatie door financiële dashboards te combineren met persoonlijke dienstverlening. De persoonlijke dienstverlening helpt je de resultaten van het REDboard te interpreteren en om te zetten in concrete verbeteracties.

Dat doen we in 3 heldere stappen.

Van data naar financiële dashboards in 3 stappen

financiele dashboarding

1. Verbeteren

We identificeren in overleg de businessvraagstukken, de doelen, kengetallen, verantwoordelijke mensen en de informatie die nodig is om dit meetbaar te maken.

financiele dashboarding

2. Visualiseren

We ontwikkelen financiële dashboards op maat en zorgen voor de verdiepende analyses. De dashboards zijn cruciaal om concurrentievoordeel te behalen en behouden.

financiele dashboarding

3. Versnellen

We optimaliseren en automatiseren de bestaande systemen en processen, waardoor de administratie voldoet aan de kwaliteitseisen van REDview BI.


Maandelijks bespreken we samen de resultaten en analyses uit de financiële dashboards. Ons eigen REDboard, gebouw op Power BI, is overzichtelijk, duidelijk en wordt volledig op maat ingericht. REDboard levert je effectieve strategische en operationele stuurinformatie op basis van realtime informate. Zo weet je precies of je bedrijf nog steeds op koers ligt en hoe je kunt bijsturen.

Benieuwd naar welke voordelen REDview BI nog meer te bieden heeft?


Voordelen van samenwerking met REDview BI

  • Verbetering van competitief vermogen
  • De zekerheid dat je geen kansen laat liggen
  • Toegang tot de meest actuele kennis op het gebied van financiële dashboarding en business intelligence
  • Directe kostenbesparing door automatisering van processen en managementrapportages

Effectieve stuurinformatie – maximale prestaties. REDview BI biedt je dit aan met slechts 2 dagen begeleiding per maand.

Ben je benieuwd hoe een REDboard eruit ziet?

Wij koppelen onze financiële Power BI-dashboards met alle softwarepakketten