Business Navigation

Dashboard ken- en stuurgetallen

Op basis van de bedrijfsactiviteiten en overige behoeften stelt REDview BI de meest optimale set samen van ken- en stuurgetallen. REDview presenteert deze set in een overzichtelijk dashboard. Door de samenwerking met Microsoft Power BI worden de dashboards veilig en realtime opgebouwd en kunnen deze benaderd worden via verschillende devices (desktop, laptop, mobiele telefoon, tablet)

OnePageStrategy

Bij de start van onze samenwerking stellen wij samen met de directie de OnePage Strategy op. Dit kan een samenvatting zijn van de strategie die er al is of wellicht het voor de eerste keer opzetten van een strategie.

Startgesprekken

Op basis van de uitgewerkte OnePageStrategy worden jaarlijks de specifieke doelstellingen voor het nieuwe jaar op een rij gezet, waardoor het nieuwe jaar gefocused begonnen kan worden;

Financiële begrotingen
REDview helpt om de jaarlijkse begrotingen samen te stellen, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van het komende jaar.
REDvalue Creation Model
Hierbij bespreken wij periodiek het dashboard via het REDvalue Creation Model, waardoor de organisatie precies weet of zij nog op koers zit en waar zij kan/moet bijsturen. Via een waardebepalingsmodel kunt u tevens zien hoe de waarde van uw onderneming zich ontwikkelt.

Digital Accounting

Onze adviseurs zorgen, eventueel in samenwerking met uw boekhouder/accountant ervoor, dat uw administratie voldoet aan de kwaliteitseisen van REDview BI, namelijk 100% digitaal, juist en volledig. Een 100% juiste administratie is namelijk de basis van goede stuurinformatie. Door de digitalisering zult u merken dat u tijd gaat besparen en sneller de benodigde informatie ter beschikking heeft. 100% digitale administratie betekent:

  • Herkennen/scannen van inkoopfacturen en bonnen
  • Inlezen van bankmutaties
  • Inlezen van verkoopfacturen
  • Digitaal versturen van verkoopfacturen en betaalmogelijkheid
  • Automatisch debiteurenincasso
  • Automatische koppeling naar dashboard en Value Creation Model
  • Digitaal archief

Onze werkwijze

BusinessNavigation is het aansturen van de onderneming op basis van de meest relevante ken- en stuurgetallen. Doel hierbij is om eerst koers te bepalen en hierna een helder kompas (Dashboard) op te stellen op basis waarvan de onderneming (bij)gestuurd kan worden naar de doelen.

Direction (Strategie)

De richting (Direction) van de onderneming wordt bepaald door de strategie. Via een effectieve OnePageStrategy brengt RedView de strategie simpel en snel in kaart.

Results (Administratie)

De resultaten (Results) komen uiteraard tot uitdrukking in de administratie. RedView maakt hierbij gebruik van een volledig digitaal gevoerde administratie

Position (Dashboard)

De huidige situatie (Position) legt RedView vast in een overzichtelijk dashboard. Dit gepersonaliseerde dashboard bevat niet alle relevante financiële ken-relevante aandachtsgebieden zoals klanten