Resultaatverbetering door dashboarding

Als ondernemer wil je elke dag presteren met je bedrijf. Je doet alles wat nodig is om competitiever te worden. Het ontbreekt je echter aan realtime inzicht in je financiële resultaten, of je kunt je beschikbare data nog niet inzetten om de operatie strategisch in te richten. Een gemiste kans, want de beste prestaties kun je alleen leveren met effectieve en strategische stuurinformatie.

REDview BI levert deze informatie door ons REDboard Power BI dashboard te combineren met persoonlijke dienstverlening. De persoonlijke dienstverlening helpt je de resultaten van het REDboard te interpreteren en om te zetten in concrete verbeteracties.

Onze belofte

REDview maakt MKB-ondernemingen competitiever door Business Intelligence en Financial dashboarding te implementeren in 3 stappen:

1. Verbeteren

We identificeren in overleg de businessvraagstukken, de doelen, kengetallen, verantwoordelijke mensen en de informatie die nodig is om dit meetbaar te maken.

2. Visualiseren

We ontwikkelen dashboards op maat en zorgen voor de verdiepende analyses. De dashboards zijn cruciaal om concurrentievoordeel te behalen en behouden.

3. Versnellen

We optimaliseren en automatiseren de bestaande systemen en processen, waardoor de administratie voldoet aan de kwaliteitseisen van REDview BI.


Maandelijks bespreken we samen de resultaten en analyses uit de dashboards. Ons eigen REDboard, gebouw op Power BI, is overzichtelijk, duidelijk en wordt volledig op maat ingericht. Zo weet je precies of je bedrijf nog steeds op koers ligt en hoe je kunt bijsturen.

Benieuwd naar welke voordelen REDview BI nog meer te bieden heeft?


Voordelen van samenwerking met REDview BI

  • Verbetering van competitief vermogen
  • De zekerheid dat je geen kansen laat liggen
  • Toegang tot de meest actuele kennis op het gebied van (financial) business intelligence
  • Directe kostenbesparing door automatisering van processen en managementrapportages

Effectieve stuurinformatie – maximale prestaties. REDview BI biedt je dit aan met slechts 2 dagen dagen begeleiding per maand.

Ben je benieuwd naar wat REDview BI voor jouw bedrijf kan betekenen? We brengen de huidige situatie van je bedrijf snel en gratis in beeld

 

Wij werken met alle financiële softwarepakketten