‘Dankzij REDview BI blijven we financieel in control’

Frank van Gool, Trifier

Klantverhaal: Trifier

Zeker in deze tijd hebben zorgaanbieders regelmatig te maken met spanningen of zelfs agressie door cliënten en bezoekers. Trifier staat zorgorganisaties bij met advies, training en onderzoek met het doel dergelijke complexe situaties te voorkomen, danwel te de-escaleren. Sinds 2017 werken Trifier en REDview BI samen. REDview’er Martin Notté ondersteunt Frank van Gool en zijn compagnon op interim basis en dat bevalt uitstekend.

Ambulancemedewerkers die lastig gevallen worden als ze hulp verlenen bij een verkeersongeval. Artsen op de Spoedeisende Hulp die te maken hebben met verbale of zelfs fysieke agressie. IC-verpleegkundigen die stuiten op onbegrip rond coronaregels. We lezen en horen er in de media helaas regelmatig over: zorgprofessionals hebben vaak te maken met spanningsvolle situaties en complexe communicatie. Trifier geeft hen handvatten om ermee om te gaan en vooral: dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Het opleidings- en expertisecentrum biedt hiervoor trainingen. En ondersteunt zorginstellingen en organisaties die actief zijn op gebied van gezondheidszorg en welzijn met onderzoek en bij het maken van beleid rond dit onderwerp. “Met veel opdrachtgevers hebben we een langdurige relatie”, aldus Frank van Gool, mede-eigenaar van Trifier. “Het zijn de HR-adviseurs, arbo-functionarissen, managers van de Spoedeisende Hulp en directies die bij ons aankloppen. Belangrijkste doel is dat hun medewerkers op een veilige manier hun werk kunnen doen.” 

‘Martin Notté van REDview BI snapt onze business uitstekend’

Financiële scenario’s in beeld

Met een achtergrond in de zorg en studies omgangskunde, psychiatrie, management en bedrijfskunde startte Van Gool in 1999 met een compagnon een onderneming die in 2006 fuseerde: de start van Trifier. Het bedrijf groeide snel. Het telt inmiddels tien vaste medewerkers die zich bezighouden met sales, planning, marketing en het managen van projecten. Van Gool houdt zich met name bezig met ontwikkeling en innovatie. Het team van Trifier wordt ondersteund door een flexibele schil van zo’n vijftig trainers en acteurs, die naar de visie van Trifier uitvoering geven aan trainingen.

 

Scherp blijven

Trifier had en heeft de zaken prima op orde. Toen één van de drie compagnons enkele jaren afscheid nam, besloten Van Gool en zijn mede-partner Annit Knevels een financieel specialist in te schakelen. “We hebben een uitstekende administratief medewerker in dienst”, aldus Van Gool. “Zij heeft echter niet de kennis en de positie om vanuit een strategische visie de langetermijnscenario’s uit te werken en financiële risico’s te inventariseren. Zelf beschikken ik en Annit ook niet over de vereiste financiële expertise en zo besloten we om Martin Notté van REDview BI te vragen. We willen scherp hebben hoe we ervoor staan en scenario’s in beeld brengen, om financieel in control te blijven.”

Werkprocessen verbeterd

“De opdracht aan REDview BI was duidelijk: ‘Kijk goed naar de financiële processen. Hoe is de situatie op dit moment? Trifier wil ook vooruitkijken en controle hebben over cijfers. Wat gaat de forecasting doen?’

Van Gool: “Martin deed een financiële analyse en hield werkprocessen van projectmanagers en financiële administratie tegen het licht. Dat leverde een professionalisering van de processen op, waar we overigens nog steeds aan werken. In samenwerking met ons team heeft Martin bijvoorbeeld de procedures rond offertes, verkoopovereenkomsten en facturatie beter gestroomlijnd. Hij snapt onze business en pakt dit samen met onze medewerkers op een prettige manier op.”

Forecasten

“Cijfers zijn natuurlijk geen doel op zich”, aldus Van Gool. “Voor een langetermijnvisie en -strategie heb je inzichten nodig, om te onderbouwen waar je heen gaat en helder te hebben waar kansen en mogelijkheden zijn en waar zich mogelijk bedreigingen voordoen. Dat is nog nooit zo goed op orde geweest als nu. Voorheen was forecasten erg moeilijk. Samen met mijn compagnon Annit deed ik dat namelijk op inhoud. Terwijl je iemand nodig hebt die vanuit een financiële invalshoek kijkt naar planning, omzet, opbrengst, kosten en investeringen, om te komen tot een afgewogen financieel plan. Voor mij als ondernemer betekent dit dat ik scenario’s goed in beeld heb. Dat zouden ik en Annit zelf niet voor elkaar hebben gekregen. En zeker in coronatijd is dat ontzettend belangrijk.”

Raamovereenkomsten en onderhandelingen

“De positie van Martin Notté is inmiddels voor ons zó belangrijk en waardevol, dat wij hem zien als collega en onze financiële directeur. Vanuit dat perspectief is hij vaak betrokken bij overleg, waar je normaliter geen externe partij voor zou inschakelen. Hij gaat bovendien in gesprek over raamovereenkomsten met opdrachtgevers. Martin is een uitstekende gesprekspartner, hij weet waar het over gaat. Door de financiële onderhandelingen bij hem te laten, haalt dat voor ons de druk eraf, wij zijn vooral betrokken op inhoud. Zijn kracht is dat hij een prettig en aangenaam persoon is, we vertrouwen hem volledig.”

Frank van Gool - Trifier

Over Trifier

Trifier is in 2006 opgericht vanuit een fusie. Het opleidings- en expertisecentrum is werkzaam in Nederland en België, waar gezondheidszorg- en welzijnsorganisaties in alle sectoren worden ondersteund met advies, training en onderzoek.

Trifier stelt zich ten doel om elke professional met trots en op een veilige manier zijn of haar werk uit te laten voeren. De basis van de trainingen die Trifier geeft, is de Human Right Approach, waarbij de veiligheid en rechten van cliënten en professionals centraal staan.

Voor onderzoek werkt Trifier samen met Tranzo, een onderdeel van Tilburg University.

www.trifier.nl

De REDview-plussen volgens Trifier:

  • Zeer kundige sparringpartner
  • Praktische en strategische ondersteuning
  • Optimaliseren financiële en werkprocessen
  • Financieel inzicht als basis voor langetermijnstrategie
  • Plezierige samenwerking op interim basis

Over ons

REDview BI verbetert het rendement én de maatschappelijke impact van bedrijven met datagedreven oplossingen.

Wij geloven dat het succes van ondernemingen bepaald wordt door het realtime inzicht dat zij hebben in hun resultaten en de mogelijkheid om deze resultaten structureel te beïnvloeden. En bieden realtime informatie door onze financiële dashboards te koppelen aan administratie/HR/CRM-pakketten.

Hierdoor weet je altijd waar je staat, maar belangrijker nog: hoe je kunt bijsturen om het resultaat en de cashpositie te verbeteren