2

Visualiseren: Wordt de informatie gevisualiseerd in dashboards? Wordt de informatie verder verdiept en geanalyseerd?
1. Volledig ONEENS tot 5. Volledig EENS
We weten maandelijks exact de omzet per productgroep
We weten maandelijks exact de brutomarge per productgroep (=omzet min directe inkoop zoals materialen en uitbesteed werk)
We weten maandelijks exact het rendement per productgroep
We weten maandelijks exact op welke afdelingen er winst weglekt
Onze managementinformatie komt volledig automatisch tot stand
De managementinformatie wordt getoond in een overzichtelijk en doorklikbaar dashboard
Onze medewerkers zien wekelijks de voor hen cruciale getallen in een dashboard