3

Verbeteren: Wordt de informatie consequent en frequent gebruikt om zo het resultaat, de cashflow en de ondernemingswaarde te verhogen?
1. Volledig ONEENS tot 5. Volledig EENS
We hebben een stip op de horizon vastgesteld
We hebben dit vastgelegd in een strategisch plan op 1A4
Iedere medewerker kan ons langetermijndoel uitspreken
We hebben meetbare doelen voor de omzet, brutomarge en aantal nieuwe klanten voor de komende 3 jaar
Het leiderschapsteam bespreekt de resultaten en cruciale getallen maandelijks
Wij hebben maatschappelijke doelen gesteld (mens & milieu)
Ik weet wat de waarde van mijn onderneming is