Power BI Cashflow statement - Cashflow forecast

Direct te koppelen met Exact - AFAS - Twinfield + meer

Cashflow statement en Cashflow forecast in Power BI

Het REDboard Cashflow is een krachtig Power BI-dashboardsvoor het beheersen en voorspellen van huidige en toekomstige bedrijfskasstromen. 

Alle visuals en KPI’s die nodig zijn om optimaal grip te hebben en houden op het werkkapitaal hebben wij al standaard ingebouwd. Het Power BI-dashboard is snel koppelbaar met alle financiële softwarepakketten en binnen 5 werkdagen geïnstalleerd. Hiermee heb je een vliegende start voor een beter cashmanagement.

Alle benodigde financiële data worden automatisch in het dashboard ingelezen. 

 

Voordelen

Wij koppelen onze financiële Power BI-dashboards met alle softwarepakketten

Hoe werkt het?

Door de automatische koppeling met het financiële softwarepakket geven visuals realtime inzicht in de huidige en toekomstige liquiditeitspositie:

 • Resultaat- en balansontwikkeling
 • Cashflow statement
 • Alle relevante resultaat- en cashflowratio’s zoals werkkapitaal
 • Ontwikkeling debiteuren en crediteuren
 • Ontwikkeling omzet en marge
 • Cashflow forecast
 • Cashflow management

Voordelen cash management in Power BI

De voordelen van het REDboard Cashflow bij het inzichtelijk maken en plannen van bedrijfskasstromen:

 • Altijd op elk moment actueel inzicht in huidige en toekomstige kasstromen
 • Direct gekoppeld met Exact – AFAS – Twinfield en meer
 • Consolideren van vennootschappen met andere financiële software
 • Altijd actuele brondata
 • Tijdbesparend
 • Snel ingericht

Wij ontwikkelen onze REDboards in Power BI. Lees hier waarom wij werken met Power BI

Cashflow management met Power BI - in 1 minuut

Grip op de cashflow met het REDboard Cashflow

Het REDboard Cashflow is ontwikkeld voor bedrijven die haarscherp en snel inzicht willen krijgen in hun huidige en toekomstige liquiditeitspositie, en daarmee een voorsprong in hun bedrijfsinzicht en ontwikkeling willen houden.

REDboard Cashflow is modulair opgebouw en bestaat uit:

 • Cashflow statement (wordt standaard geleverd met REDboard Financieel)
 • Ratio’s (basis wordt geleverd met REDboard Financieel)
 • Debiteuren / crediteuren (module)
 • Begroting (module)
 • Cashflow forecast (module)
 • Cashflow management (module)
De cashflow kan ook geconsolideerd gepresenteerd worden.

Ontdek het REDboard Cashflow

Wil je continu grip op de
cashflow met Power BI ?

Cashflow statement

Een cashflow statement, ook wel het kasstroomoverzicht genoemd, verklaart de verandering in het totaal van de liquide middelen. Misschien herken je dit wel uit de jaarrekening van de accountant, als ‘staat van herkomst en besteding der middelen’.

Het REDboard CASHflow statement wordt dagelijks volledig automatisch bijgewerkt op basis van het grootboek en geeft op een visuele wijze inzicht in de financiering van de activiteiten van de onderneming en daarmee de ontwikkeling van de liquiditeit.

In het overzicht tonen de rode balken waar de liquide middelen naartoe zijn gegaan en de groene balken waar deze vandaan komen. In een demo kunnen we tonen hoe je door op de balken te klikken de relevante mutaties kunt zien en verder analyseren.

Het CASHflow statement werkt ook voor meerdere entiteiten, geconsolideerd.

Financieel dashboard Cashflow statement in Power BI
Financieel dashboard Cashflow statement in Power BI

Ratio's

De pagina Ratio’s geeft direct inzicht in het verloop van belangrijke kengetallen over de afgelopen 12 maanden, zoals de ontwikkeling van het werkkapitaal, de opbouw van het werkkapitaal, solvabiliteit en quick ratio. Het is naar wens op maat uit te breiden.

Financieel dashboard Ratios en Werkkapitaal in Power BI
Financieel dashboard Ratios en Werkkapitaal in Power BI

Debiteuren en crediteuren

Wil je iedere dag, direct op je mobiele telefoon of tablet het betalingsgedrag van debiteuren zien?

Het overzicht debiteuren geeft direct visueel inzicht in de openstaande posten en de ouderdom ervan. Het toont tevens de verwachte ontvangstdatum: de realtime data geeft een inzicht in de te verwachten mutatie van de liquide middelen. Een identiek overzicht is beschikbaar voor crediteuren.

Financieel dashboard Debiteuren in Power BI met factuurdatum en vervaldatum
Financieel dashboard Debiteuren in Power BI met factuurdatum en vervaldatum

Cashflow forecast

De cashflow forecast geeft snel inzicht in toekomstige ontwikkeling van de cashflow op basis van de begroting, inclusief investeringen en aflossingen en overige balansmutaties.

Op basis van een gekoppelde begroting wordt de toekomstige liquiditeitspositie snel en haarscherp inzichtelijk gemaakt.

Je kiest zelf de termijn waarop je vooruitkijkt en kunt zelf makkelijk aanpassingen doorvoeren. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe toekomstige investeringen, aflossingen op leningen, extra medewerkers, dividenduitkeringen, terugbetaling NOW regelingen enzovoorts. Je kunt dus zelf met de toekomst gaan spelen en direct het effect op de toekomstige liquiditeitspositie zien. 

Power BI cashflow forecast
Het REDboard Cashflow forecast toont de cashflow volgens de directe en indirecte methode.

Cashflow management

Het REDboard Cash management toont op weekbasis de verwachte ontwikkeling van de liquiditeit op basis van banksaldo, vrijval debiteuren en crediteuren en begroting * op weekbasis.

Met parameters kunnen debiteuren en crediteuren doorgeschoven worden.
 
Met de solide basis van andere modules en een begroting op weekbasis heb je direct zicht op de verwachte ontwikkeling van de cashpositie.
Power BI Cashflow management
Het REDboard Cash management toont op weekbasis de verwachte ontwikkeling van de liquiditeit op basis van banksaldo, vrijval debiteuren en crediteuren en begroting, inclusief balansmutaties.

Wil je meer grip op de cashflow met Power BI?

Vraag dan nu de gratis online demo aan en ontdek de mogelijkheden