Financieel dashboard in Power BI | Exact - AFAS - Twinfield + meer

REDboard financieel dashboard

Met het REDboard financieel dashboard maak je een vliegende start. REDboard financieel is laagdrempelig en plug en play geïnstalleerd. Binnen 1 uur is het REDboard al gekoppeld aan de financiële administratie en rolt de eerste analyse er al uit.

REDboard financieel is standaard gebouwd om MKB-ondernemingen een snelle start te geven voor resultaat- en cashverbetering. Het is, net als de andere REDboards, gebouwd vanuit de ondernemersvisie, ondernemersdoelen en strategie en bevat de belangrijkste realtime stuurinformatie voor elk MKB-bedrijf. We nemen hiernaast samen met de ondernemer de Prestatiecyclus door, zodat er focus en richting ontstaat.

REDboard financieel dashboard bevat de belangrijkste stuurinformatie voor elk MKB-bedrijf.

Direct gekoppeld met Exact - AFAS - Twinfield en meer.

Enkelvoudig of geconsolideerd.

Koppelingen

REDboard financieel dashboard wordt direct gekoppeld met de volgende pakketten:

 • Accountview
 • AFAS
 • Exact Online
 • King
 • Odoo
 • Snelstart web
 • Twinfield
 • Unit 4 Multivers

Staat jouw pakket er niet tussen? We hebben een aantal koppelingen in ontwikkeling. Mail ons met je vraag.

REDboard financieel dashboard

REDboard financieel bevat:

 • Resultatenrekening
 • Omzet(ontwikkeling)
 • Balans
 • Werkkapitaal
 • Ratio’s
 • Debiteuren
 • Crediteuren

Voordelen REDboard financieel :

 • Met (bijna) alle financiële softwarepakketten te koppelen
 • Vliegensvlugge start met realtime financieel dashboarding
 • Cijfers kunnen enkelvoudig of geconsolideerd getoond worden
 • Het dashboard is eenvoudig te delen met management en medewerkers
 • Altijd en overal inzicht door toegang op elk device
 • Wij ontwikkelen onze REDboards in Power BI. Lees hier waarom wij werken met Power BI

REDboard financieel dashboard

De resultatenrekening in REDboard financieel geeft direct een visueel inzicht in het resultaat, vergeleken met de begroting en vorig jaar. Het is doorklikbaar tot op boekingsniveau. Alle overzichten kunnen enkelvoudig of geconsolideerd getoond worden.

Resultatenrekening Power BI - Financieel dashboard

Het resultaat wordt getoond over de laatste 12 maanden en kan tot de boekingsregel worden doorgeklikt.

Resultaat LTM Power BI - Financieel dashboard
Ook de balans is doorklikbaar tot de boekingsregel. Het toont tevens de actuele standen van belangrijke balansposten.
Balans LTM Power BI - Financieel dashboard

Het dashboard Ratio’s geeft direct inzicht in het verloop van het werkkapitaal en andere belangrijke kengetallen over de afgelopen 12 maanden.

Ratio's Power BI - Financieel dashboard

Het overzicht debiteuren geeft direct visueel inzicht in de openstaande posten en de ouderdom ervan. Het toont tevens de verwachte ontvangstdatum: de realtime data geeft een inzicht in de te verwachten mutatie van de liquide middelen.

Debiteuren Power BI - Financieel dashboard

Meer inzicht in rendement met het orderboek

Wil je nóg meer inzicht in het rendement op basis van realtime data? Het orderboek -of orderportefeuille- wordt gekoppeld met jouw ERP- of financiële software en toont de verwachte omzet op basis van lopende orders.

Het is -zoals alle REDboards- doorklikbaar tot op detailniveau, dus de orderregel. Het orderboek kan worden uitgebreid met brutomargeanalyses naar klantgroep, klant, artikelgroep, artikel, periode en combinaties ervan.

Orderportefeuille Orderboek Power BI - Financieel dashboard

Door het overzicht van lopende orders te combineren met gefactureerde orders en te vergelijken met de begroting krijgt de onderneming grip op het rendement en bezetting en kan het hierop anticiperen.

Omzetprognose predictive Power BI - Financieel dashboard

Wil je weten hoe je business intelligence kunt inzetten voor jouw bedrijf?

In de demo van REDboard financieel zullen we verder het volgende tonen:

 • Omzetontwikkeling per land, regio, productgroep etc.
 • Analyse brutomarge per product-marktcombinatie
 • Rendementsanalyse per winkel, omzetgroep
 • Productiviteit per locatie, medewerker etc.

Wil je een voorspelling van je cashpositie? Bekijk dan het CASHboard: dé realtime liquiditeitsbegroting.

 Wil je nog diepere inzichten in brutomarge en productiviteit? Bekijk dan het REDboard op maat.

Wij koppelen onze financiële Power BI-dashboards met alle softwarepakketten

Vraag een demo aan en ervaar wat het REDboard financiële dashboard voor je kan betekenen