REDindex: Hoe ver is jouw bedrijf met het meten van maatschappelijke impact?

De REDindex geeft de mate aan waarin een onderneming financieel én maatschappelijk denkt, meet en handelt, en daarmee de mate van geïntegreerd ondernemen en datagedreven ondernemen.

De REDindex geeft gelijktijdig inzicht in zowel de financiële als maatschappelijke prestaties van een onderneming door het combineren van objectief meetbare kengetallen op het gebied van finance en sustainability.

Let op: Je ontvangt géén e-mail bevestiging van je antwoorden.