5 tips voor (financieel) crisismanagement in de coronacrisis

De coronacrisis leidt bij veel ondernemers tot een plotselinge uitval van de vraag en dwingt om alle zeilen bij te zetten. Er zijn weinig kansen om de weggevallen omzet op korte termijn te compenseren, dus zul je als ondernemer moeten overschakelen naar crisismanagement.

Hoe kun je als ondernemer in deze coronacrisis grip houden op deze ongrijpbare situatie?

Denk in scenario’s

Stel jezelf de ‘wat-als’-vraag. Wat als de omzet met 20 procent inzakt. Of met 30 procent, of 50 procent? Neem de scenario’s met je managementteam door, zodat er vanuit verschillende standpunten naar gekeken wordt.

Schakel terug

Analyseer je kostenstructuur en bedenk welke mogelijkheden je hebt om kosten te reduceren. Onderzoek welke kosten mede gedragen kunnen geworden door samenwerkingspartners of de overheid, zoals in de vorm van deeltijd-ww.

Investeer in de toekomst

‘Never waste a good crisis’ is een bekende quote van Winston Churchill. De crisis is een goed moment om tijd te besteden aan zaken waar je eerder niet aan toe kwam. Zie de vrijgekomen tijd als een cadeau en besteed deze aan productontwikkeling, marktonderzoek, (online) klantenonderzoek en nieuwe werkmethoden.

Cash is king

Het grootste directe risico voor bedrijven die kampen met vraaguitval is liquiditeitskrapte. Betalingen zoals huur en salarissen gaan maandelijks door en kunnen direct tot knelpunten leiden. Je (parttime) controller zal de portemonnee van het bedrijf als een ‘bok op de haverkist’ moeten bewaken, en kan voor oplossingen zorgen door uitstel van betaling aan te vragen, met leveranciers te overleggen, kredietverruiming aan te vragen of gebruik te maken van de verruimde borgstelling voor MKB’ers.

Realtime informatie

De situatie zal van dag tot dag veranderen. Het is dus belangrijk om bovenop de cijfers te zetten en cijfers die zullen dus realtime moeten zijn. Je hoeft niet alle cijfers realtime te hebben, alleen de cruciale getallen die voorspellend zijn voor de toekomst, zoals verkooppijplijn, orderontvangst en orderportefeuille. Deze informatie kan de basis zijn van de liquiditeitsbegroting op basis van verschillende scenario’s. Met de actuele informatie kun je tevens sneller anticiperen op veranderende omstandigheden en zal een aanvraag van extra liquiditeit sneller gerealiseerd kunnen worden.

Samen de schouders eronder

Als maatschappelijk betrokken onderneming met ervaren financieel adviseurs willen wij als REDview ook een bijdrage leveren aan ondernemingen die het moeilijk hebben. Samen de schouders eronder en zorgen dat we deze crisis te boven komen. Met onze expertise bedrijven op gang houden en op weg helpen. Zonder hier een commerciële boodschap aan te willen plakken, want dat is nu niet onze bedoeling.

We geven onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm door in de komende weken een gratis (video)call, met daaraan gekoppeld 4 uur advies, aan te bieden met onze adviseurs voor ondernemers die met problemen en vragen zitten, maar deze niet snel opgelost zien worden. U kunt na deze call gewoon zelf weer verder, zonder enige verplichting naar ons.