CASHversneller: meer cash met business intelligence

Heb jij ook wel eens het gevoel dat het je (te) lang moet wachten op jouw organisatie en belangrijke informatie maar ondertussen weet je wel dat er zaken moeten gebeuren? Sta jij voor de nodige uitdagingen om te komen tot een sterke verbetering van jouw Cashpositie,  om daarna meer grip te krijgen op jouw organisatie?  Dan is de Cashversneller-methode iets voor jou!

De 5 belangrijkste inzichten van de CASHversneller-methode

1. Automatisering is er voor jou

Als je (te) lang moet wachten op voor jou belangrijke managementinformatie, dan is het zaak daar snel iets aan te veranderen. Automatisering stelt jou tegenwoordig in staat direct zicht te houden op de ontwikkelingen in jouw bedrijf. Vul de belofte van automatisering nu in: dat deze voor jou gaat werken!

2. Prognoses en cashmanagement zijn de verantwoordelijkheid van de directie

Zodra je het maken van prognoses en je liquiditeitsmanagement delegeert, dan blijft dat nog steeds jouw verantwoordelijkheid. De methode van Cashmanagement maakt dit proces transparant en reduceert het aantal schijven en daarmee krijg je meer directe grip en leg je een basis voor snelle verbeteringen.

3. Met een aantal stappen verbeter je snel je Cashpositie

In hoeverre heb jij grip op je Cashpositie? Wij begeleiden jou door alle mogelijkheden die jou in staat stellen je Cashpositie op korte termijn te verbeteren en helpen jou deze te verankeren in de organisatie. Binnen de eerste 2 weken heb jij, met het CASHboard, de eerste resultaten te pakken!

4. Er liggen altijd kansen om de stuurbaarheid van je onderneming te vergroten

Hoe steekt het verdienmodel van jouw bedrijf in elkaar. In hoeverre ben jij en zijn jouw mensen op de hoogte van de belangrijkste Resultaatbepalers van jouw bedrijf? Is jouw automatisering daar ook op ingericht? Hoe zet je de kansen tot verbetering om in prioriteiten en hoe communiceer je die? Daar richten wij ons gedurende 3 maanden op. Vanaf dat moment ga je op het spoor zitten van wat wij “in control” noemen.

5. Vreemde ogen leveren snel nieuwe inzichten en belangrijker nog: resultaat!

Wij zijn ons als adviseurs ervan bewust dat wij altijd meer moeten opleveren dan wat we kosten. Wij hebben de kennis van zaken en zijn in staat jou in elke stap van het door ons uitgedachte proces geld te laten verdienen. Schroom dus niet om de juiste mensen in te schakelen voor de uitdagingen die jij hebt te gaan.

Wil je weten hoe CASHversneller voor jouw bedrijf kan werken? En hoe de realtime liquiditeitsbegroting, het CASHboard, hieraan bijdraagt.