Hoe maakt Chain Logistics resultaatgerichte en meetbare impact voor de maatschappij?

Steeds meer MKB-bedrijven willen naast hun financiële doelstellingen ook maatschappelijke doelstellingen realiseren. Om dit niet alleen te benoemen, maar ook echt uit te voeren valt niet mee. REDview Maatschappelijk publiceert een reeks van interviews met DGA’s van MKB-bedrijven met een duidelijke maatschappelijke doelstelling en uitvoering hierin. Dit geeft hun enerzijds een zichtbaar platform, maar helpt ook andere MKB-bedrijven om hun wens met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm te kunnen geven.

Deze week spreekt REDview Maatschappelijk met Rob Jansen, directeur van Chain Logistics.

Wat is sociaal ondernemerschap bij Chain Logistics?

‘Chain Logistics biedt een totaalpakket aan logistieke diensten aan, waaronder transport, warehousing, diverse value added logistics en e-fulfilment van producten. Chain rijdt alleen voor Nederlandse opdrachtgevers binnen de EU. Door het veelvoud aan diensten die worden aangeboden lijkt de focus versnipperd, echter Transport, Warehousing en Assemblage zijn de drie core activities. Chain is in staat om voor elke klant een totaaloplossing aan te bieden waardoor er sprake is van hoge toegevoegde waarde. Daarnaast maakt de diversiteit aan diensten Chain erg flexibel bij gewijzigde marktsituaties. Chain Logistics is tevens een Social Enterprise, zij zien het als hun missie om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Zo leiden wij mensen op voor gemeenten, UWV en arbodiensten en maken wij als tweede bedrijf in Nederland gebruik van Open Hiring.’

Waarom doet Chain Logistics dit?

‘Chain Logistics heeft een dubbel doel. Naast het maken van winst vindt Chain het belangrijk om impact te maken voor de maatschappij en probeert zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Hiervoor wordt een energieneutraal pand gebouwd, investeren in het reduceren van CO2 door het rijden met LNG en proberen zoveel mogelijk lege kilometers te reduceren.’

Welke concrete doelstellingen heeft Chain Logistics?

‘Onze BHAG (groot harig doel) is als volgt: In 2030 heeft Chain een omzet van 10 miljoen met een winstmarge van 7%, in totaal voor 250 medewerkers gezorgd voor een beter bestaan, 1000 bedrijven geïnspireerd om socialer te ondernemen en een bijdrage geleverd om CO2 te reduceren.’

Hoe en hoe vaak meten zij dit en hoe sturen zij bij?

‘Op maandelijkse basis meten wij dit in een operationeel HR-rapport. Hierin wordt de diversiteit binnen Chain zichtbaar gemaakt, de doelgroepen die wij begeleiden, de succesvolle uitstroom van personeel.’

Welke concrete successen heeft Chain Logistics al geboekt?

‘Wij hebben de afgelopen jaren over de 100 personen opgeleid en succesvol doorbemiddeld naar een baan. Daarnaast is een deel van ons personeelsbestand aangenomen vanuit deze doelsgroep. Daarnaast hebben wij in totaal 18 mensen aangenomen vanuit Open Hiring en hebben de afgelopen jaren diverse bedrijven geïnspireerd om socialer te gaan ondernemen. Dit doen wij door het verzorgen van kwartaalbijeenkomsten met pakkende sociale thema’s.’

Wat voor advies hebben jullie voor andere bedrijven die hiermee willen starten, of verder willen uitbouwen?

‘Open staan voor de mogelijkheden van sociaal ondernemen en niet bang zijn om nieuwe initiatieven te omarmen. Het geeft je ontzettend veel voldoening en levert daarnaast goede werknemers op. In tijden van arbeidskrapte hadden wij een wachtlijst met mensen die graag bij ons willen gaan werken. Ook tijd investeren naast je bedrijf levert je continue nieuwe mogelijkheden op. Wees onderzoekend, vernieuwend en geef zonder er iets voor terug te ontvangen.’

Welk ander bedrijf zou je willen nomineren voor een interview?

‘Stichting Funforest die 4 klimbossen runnen en mensen opleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt en hier zeer succesvol mee zijn. Daarnaast doneren zij jaarlijks een aantal klimkaarten voor gezinnen die het niet kunnen betalen.’

REDview Maatschappelijk dashboard

REDview Maatschappelijk Dashboard is het green label van REDview BI. REDview gelooft dat je als onderneming succesvol bent indien je, naast een uitstekende financiële prestatie, een bijdrage levert aan mens, aarde en milieu.

Aangezien wij financiële prestaties en maatschappelijke footprint als verbonden met elkaar zien, hebben wij in onze dashboards de functie ingebouwd om ook de maatschappelijke footprint van de onderneming te kunnen monitoren met op het MKB gerichte praktische KPI’s.