CSRD voor MKB: Hoe begin je ermee?

Ook jouw bedrijf zal er op korte termijn mee te maken krijgen: de CSRD.

De CSRD is een Europese richtlijn die bedrijven verplicht om verslag te doen over de impact van de activiteiten op mens en milieu.

De CSRD zal van grote invloed zijn op alle bedrijven, van groot tot klein. Het doel is de transitie naar een duurzame samenleving, door te rapporteren over impact én de plannen om deze te verbeteren.

Van data naar doen dus.

In deze REDtalk krijg je antwoord op de vraag: De CSRD voor MKB: Hoe begin je ermee?

 
Meer weten over de start met CSRD en klimaatneutraal ondernemen met data?

Bekijk maatschappelijk dashboard

Het maatschappelijk dashboard toont de maatschappelijke impact vanuit SDG’s en CO2-uitstoot.

CSRD voor het MKB: Duurzaamheidsrapportage voor kleine bedrijven

De EU heeft het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor is in november 2022 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Deze richtlijn bepaalt dat bedrijven vanaf 2024 verplicht zijn om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Hoewel deze richtlijn aanvankelijk van toepassing is op grote bedrijven, zal deze ook gevolgen hebben voor MKB-bedrijven.

Als je bijvoorbeeld klanten of leveranciers hebt die onder de richtlijn vallen, kunnen zij vragen om te rapporteren over onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, circulariteit en CO2-uitstoot. Grote bedrijven moeten namelijk aantonen dat hun leveranciers ook aandacht besteden aan duurzaamheidsbeleid. Dit zal een voorwaarde worden voor toekomstige samenwerking.

 

Wat is het doel van de CSRD?

Veel bedrijven rapporteren over duurzaamheid, maar er is geen eenduidigheid over wat duurzaamheid is en hoe dit gemeten en gecontroleerd kan worden.

De CSRD heeft de volgende doelstellingen:

 • Standaardiseren en verbeteren van de kwaliteit van data
 • Vergelijkbare informatie voor stakeholders
 • Verhogen eigenaarschap en transparantie

Het uiteindelijke doel is om de transitie naar een duurzame samenleving mogelijk te maken.

De CSRD geldt voor bedrijven in de EU waarbij twee van de volgende criteria worden overschreden (vanaf boekjaar 2025):

 • Balanstotaal: €20 miljoen
 • Netto-omzet: €40 miljoen
 • Gemiddeld personeelsbestand: 250 FTE
Er is een indirecte impact voor leveranciers, grotere klanten, kapitaalverschaffers en investeerders.

Wat is de opbouw van de CSRD?

Volgens de CSRD-richtlijn maakt de duurzaamheidsrapportage integraal deel uit van het managementrapport en het heeft zowel terugkijkende als met vooruitblikkende elementen. De duurzaamheidsinformatie wordt gepresenteerd in vergelijking met een basisjaar.

De CSRD-richtlijn bestaat uit 3 onderdelen, afgekort tot ESG. Environment (Milieu), Social en Governance (Bestuur). Ieder onderdeel heeft verschillende onderwerpen, in totaal 10.

CSRD is gebaseerd op het principe ‘dubbele materialiteit’. Vanuit twee invalshoeken wordt gekeken naar de impact.

 • Wat is de impact van (bijvoorbeeld) klimaatverandering op de onderneming (financiële materialiteit)?
 • Wat is de impact van de onderneming op de omgeving (impact materialiteit)?

Twee onderwerpen zijn voor alle bedrijven verplicht:

 • Klimaatverandering (E1) en
 • Eigen werknemers (S1).

Je kunt hiermee beginnen zonder materialiteitsanalyse. Laten we hier eens verder op inzoomen.

Opbouw van de CSRD

Hoe kan een MKB-bedrijf aan de slag met CSRD?

Voor het onderwerp Klimaatverandering (E1) kun je relatief laagdrempelig aan de slag. Je begint met een nulmeting, analyseert de CO2-uitstoot en maakt een plan om dit te verminderen.

Breng de impact in kaart:

 • Breng in ieder geval scope 1 en 2 in kaart.
 • Kies een goede tool. Je mag ook beginnen met een eigen Excel-bestand, maar dat kost meer werk en maakt het onnodig complex.
 • Neem een goede voetdrukadviseur in de arm om de juiste inschattingen te maken en voor advies voor verbetering.
 • Het hoeft niet 100% te kloppen. Ken je aannames. Verbeter het proces van de dataverzameling en hiermee de datakwaliteit in de loop van de tijd.

Maak een transitieplan:

 • Beschrijf wat het bedrijf gaat doen om de volledige CO2-uitstoot in de waardeketen te verminderen zodat de temperatuurstijging onder de 1,5 graad blijft.
 • Ben transparant over de aanwezigheid en ontwikkeling van het transitieplan. Het hoeft er nog niet te zijn.

Het is essentieel dat de CO2-uitstoot van ons bedrijf in overeenstemming is met de doelen van het Akkoord van Parijs, namelijk een 55% reductie van CO2-uitstoot tegen 2030 en volledige CO2-neutraliteit tegen 2050. Zorg ook voor een goede en transparante opzet, aangezien een accountant in staat moet zijn om dit te controleren.

Wil je starten met CSRD voor jouw MKB-bedrijf? En met het meten en verbeteren van klimaatimpact?