Dashboards: tuurinformatie of stuurinformatie?

In veel administratieve software zitten dashboards. Een overzicht van omzet, kosten en het resultaat over de afgelopen periode. Maar biedt het de stuurinformatie waarmee je als ondernemer meer grip op je bedrijf kunt krijgen? 

Een dashboard bij REDview, we noemen dit een REDboard, bevat informatie die je dagelijks kunt gebruiken om je resultaten te verbeteren. Het bevat dus stuurinformatie, geen tuurinformatie.

Dashboard: Stuurinformatie of tuurinformatie?

Om te komen tot getallen die ertoe doen, bedenk eens welke getallen jij graag in jouw dashboard ziet staan:

  • Uitkomst of inspanning? Kengetallen die de uitkomst van processen beschrijven of juist de inspanning die benodigd is voor een proces. Voorbeeld: Het aantal klantbezoeken meet de inspanning. Zonder deze inspanning zal je nooit tot de gewenste uitkomst komen: het realiseren van omzet.
  • Vooruitkijken of terugkijken? Kengetallen die beschrijven hoe je organisatie het in het verleden heeft gedaan of voorspellend kunnen zijn voor de toekomst. Voorbeeld: Klanttevredenheid (bijvoorbeeld de Net Promotor Score) beschrijft de tevredenheid van klanten en kan voorspellend zijn voor hogere bestedingen van bestaande klanten en/of omzetgroei bij nieuwe klanten.
  • Zijn het cruciale getallen? Dus getallen die aansluiten bij je strategie, operationele processen en je verdienmodel? Zie artikel: Waar lekt je winst weg? Ontdek de cruciale getallen in je bedrijf.

Bij het ontwikkelen van een dashboard stellen we bij ieder getal, grafiek of tabel de volgende vragen :

  • Waarom wil je dit weten?
  • Wie is hiervoor verantwoordelijk?
  • Welke acties kan deze persoon ondernemen op basis van de informatie?

Door dit vooraf met de betrokken medewerker(s) door te spreken, gaan de cijfers leven, worden verantwoordelijkheden meetbaar, en kan de medewerker gaan anticiperen op mogelijke acties. En vooral: de aapjes van komen niet op de schouder van de ondernemer, maar bij de medewerkers die dagelijks verantwoordelijk zijn.

 

Meer weten over de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie?

Lees meer over de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie met Power BI.