Datagedreven de liquiditeit structureel verbeteren

Als DGA, CFO of controller bij een middelgrote MKB-onderneming zul je in deze tijden nog meer op liquiditeit moeten sturen. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een aparte tool, die wel of niet automatisch gelinkt is aan de administratie. Er dienen veel ad hoc berekeningen gemaakt worden en het kost best wel tijd om actuele overzichten te produceren. Maar hoe verbeter je nu je liquiditeit op een structurele en datagedreven manier die minder tijd kost? Dit kan via het REDview Cash Recovery Program. REDview Cash Recovery Program is gericht op het op korte termijn en structureel herstellen en verbeteren van de liquiditeit van MKB-ondernemingen door middel van data-analyse en dashboarding.  Het RCRP bestaat uit 2 hoofdonderdelen:
Liquiditeitsbegroting realtime met Power BI
Het CASHboard brengt realtime de liquiditeitspositie in de toekomst in beeld en is een belangrijk onderdeel van het REDview Cash Recovery Program.

Op korte termijn in kaart brengen en verbeteren van de liquiditeit door middel van een CASHboard;

  1. Het REDview CASHboard zorgt op een flexibele en effectieve wijze voor een optimaal beheer en planning van de huidige en toekomstige kasstromen. Het REDview BI CASHboard is een financiële planningstool die zich richt op het op korte termijn grip krijgen op en ruimte creëren in de cashpositie op een uiterst precieze en betrouwbare wijze. Het CASHboard is uiteraard gebouwd met Microsoft Power BI. (Lees hier meer over het CASHboard.)
  2. Verbeteren cashstrategie en cashmanagement. Hierbij worden de belangrijkste elementen met betrekking tot het cashmanagement geïnventariseerd en samen met de aanbevelingen omgezet in een One Page cash strategie.

Voor het verbeteren van de cashpositie en cashmanagement brengen we het cashproces (=een over de verschillende bedrijfsprocessen overstijgend proces) in kaart. De vraag die wij hierbij gaan beantwoorden is waar in de organisatie er geld blijft liggen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om tussenvoorraadvorming en doorlooptijden. Op basis van de aanwezige data bouwen wij specifieke dashboards, waar een aantal cruciale cashkengetallen zijn opgenomen. Dit dashboard wordt zowel op afdelingsniveau als op hoger organisatieniveau gehanteerd.

De vraag die het CASHboard moet beantwoorden en oplossen is op welke plekken in de organisatie cash blijft hangen, zodat met gerichte acties/veranderingen in processen er een minimale cashvertraging ontstaat en dus de liquiditeitspositie van het bedrijf wordt geoptimaliseerd.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek over ons Cash Recovery Program? Neem contact met ons of vraag de demo van het CASHboard aan.