De generaal en het bankje

Tradities zijn er om gehandhaafd te worden!

Een legerkazerne in het zuiden van ons land kreeg vorige maand een nieuwe commandant. Zoals het een goed commandant betaamt liet hij zich informeren over de geldende mores. Een opvallend ritueel was dat drie dagen voor Pasen er twee militairen belast werden met de bewaking van een bankje. Na Pasen verviel deze verplichting.

De nieuwe commandant vond dit een bijzonder ritueel, aangezien er naar zijn idee weinig te bewaken viel. Hij belde dan ook met zijn voorganger met de vraag of hij wist waarom dit zo werd uitgevoerd. Zijn voorganger antwoordde dat hij dit had overgenomen van zijn voorganger en dit eigenlijk altijd zo is geweest. Hij koesterde de traditie.

De commandant probeerde het nog eens bij de voorganger van de voorganger, maar die kwam met hetzelfde verhaal. Uiteindelijk belandde de commandant bij de 100-jarige eerste commandant van de kazerne. Toen hij gevraagd werd waarom deze traditie bestond antwoordde hij: “Is dat bankje nog steeds niet droog?”

Gedrag en systemen

De effectiviteit van een datagedreven managementinformatiesysteem is in belangrijke mate afhankelijk van het gedrag van het management zelf. Bovenstaand voorbeeld laat zien dat gedrag vaak wordt gekopieerd, zonder dat hier een duidelijk beeld van is waarom dit zo moet. Hetzelfde zien wij regelmatig gebeuren als wij een datagedreven organisatie aan het implementeren zijn. Het management laat veel kopieergedrag zien, waardoor het lastig is te werken met een datagedreven systeem, waarbij het management hun beslis- en stuursysteem dient aan te passen aan de hoeveelheid beschikbare informatie.
De set van ken- en stuurgetallen wordt verrijkt nieuwe interne en externe data, die ook nog realtime beschikbaar zijn.

Hoe ga je als management dan beslissen? In ieder geval op een andere wijze. Maandelijkse managementoverleggen met veel informatieoverdracht kunnen geschrapt worden. De informatie is namelijk realtime op de minuut al beschikbaar, waardoor beslissingen à la minute genomen kunnen worden. Beslissingen op afdelingsniveau kunnen door de afdelingsmanager op basis van het afdelingsdashboard worden genomen. Grotere, afdelingsoverschrijdende beslissingen kunnen dan in een effectieve beslisvergadering worden genomen.

Wil je jouw bedrijf ontwikkelen naar een datagedreven organisatie?

Kortom: meer focus op het resultaat en minder inefficiënte vergadertijd. Al met al weer een grote stap vooruit naar een datagedreven organisatie. Maar de clou van dit verhaal is dat het dashboard het dus niet alleen kan doen.

Wil je meer weten over hoe je een datagedreven organisatie kunt bouwen? Neem dan contact met ons op via info@redviewbi.nl of bel ons op 076-2019260.