Hoe kunnen bedrijven het verdienmodel duurzamer maken met de Sustainable Development Goals?

We hebben als samenleving een enorme uitdaging. We leven op veel te grote voet; de productie van bedrijven en consumptie door consumenten gaan ten koste het milieu en het welzijn van mensen.

De Sustainable Development Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) geven aan overheden en bedrijven een mondiaal kompas om van de wereld een betere plek te maken in 2030. In de transitie naar een duurzame samenleving hebben bedrijven een cruciale rol.

De wijze waarop bedrijven kunnen verduurzamen is vaak minder concreet en duidelijk. In een serie van 3 REDtalks beschrijven we de volgende vraagstukken:

  • Hoe kunnen bedrijven het verdienmodel duurzamer maken met de Sustainable Development Goals?
  • Hoe kun bedrijven maatschappelijke impact meten met de Sustainable Development Goals?
  • Hoe kunnen bedrijven maatschappelijke SDG dashboards omzetten naar duurzame acties en beslissingen?

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s)?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen vóór 2030 te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid.

De SDG’s roepen op tot wereldwijde actie van overheden, bedrijven en burgers om een einde te maken aan armoede en een waardig leven te creëren en kansen voor iedereen, binnen de grenzen van de planeet. De SDG’s roepen ook alle bedrijven expliciet op om hun creativiteit en innovatie toe te passen op duurzame ontwikkelingsuitdagingen. De SDG’s zijn overeengekomen door alle regeringen, maar hun succes hangt sterk af van actie en samenwerking van alle actoren.

Waarom zijn de SDG's belangrijk voor het bedrijfsleven?

>Bedrijven kunnen gebruik maken van de SDG’s als overkoepelend raamwerk voor het:

  • Identificeren van toekomstige zakelijke kansen
  • Vergroten van de (brede) waarde van de onderneming
  • Versterken van de relaties met belanghebbenden
  • Ontwikkelen van nieuwemarkten
  • Gebruiken van een gemeenschappelijke taal en een gedeeld doel

De SDG’s definiëren een gemeenschappelijk actiekader en een taal die bedrijven helpt om consistent en effectief te communiceren met belanghebbenden over hun impact en prestaties. De doelen kunnen synergetische partners samenbrengen om de urgente maatschappelijke uitdagingen van de wereld aan te pakken.

Bedrijven zijn vitale partners bij het realiseren van de Sustainable Development Goals. Bedrijven kunnen bijdragen via hun kernactiviteiten, met ambitieuze doelen en transparante interne en externe communicatie over de resultaten.

Wat is maatschappelijke impact?

De impact van een onderneming bestaat uit de effecten die aan de activiteiten van de onderneming toegeschreven kunnen worden. De interne impact van bedrijven wordt meestal scherp in beeld gebracht in financiële systemen (profit). De externe impact, ofwel externaliteiten, van bedrijven wordt doorgaans afgewend op de samenleving met ecologische schade (planet) en sociale schade (people) tot gevolg.

Veel bedrijven zullen bij het verbeteren van maatschappelijke impact (people en planet) beginnen met operationele verbeteringen, gericht op het verbeteren van effectiviteit en efficiency van het primaire proces, waardoor enerzijds de kosten dalen of opbrengsten stijgen en anderzijds bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden verbeteren, het opleidingsniveau stijgt of het milieu verbetert.

Een bedrijf kan véél meer impact maken met een geïntegreerde waardepropositie. Hierin worden nieuwe verdienmodellen ontwikkeld die zich gelijktijdig richten op het creëren van waarde voor de klant en de verbetering van de sociale en ecologische omgeving. Het geïntegreerde denken zorgt voor een nieuwe manier van denken over waardecreatie van een onderneming in de gehele waardeketen, waarin de onderneming kijkt naar financiële en niet-financiële waarde op de korte, middellange en lange termijn voor zowel bedrijf als maatschappij, als onderdeel van de bedrijfsstrategie en het businessmodel.

Door de maatschappelijke impact en het financiële rendement van het business model samen te beschouwen en met data meetbaar te maken kunnen bedrijven duurzame (in meerdere betekenissen) concurrentievoordelen behalen.

Strategie en verdienmodel

Voor een strategische benadering van de SDG’s is de eerste taak om een beoordeling uit te voeren op de huidige, potentiële, positieve en negatieve gevolgen van de bedrijfsactiviteiten in de hele waardeketen op de SDG’s. Dit zal helpen te identificeren waar positieve effecten kunnen worden opgeschaald en waar negatieve effecten kunnen worden verminderd of vermeden.

In deze fase breng je de waardeketen (value chain) in kaart en identificeer je de gebieden waarop een bedrijf invloed kan uitoefenen, ofwel impact heeft.
Het is niet nodig om een gedetailleerde beoordeling van elke SDG in elke fase van de waardeketen te maken. Maak een scan op hoog niveau vanwaar de beste effecten kunnen worden verwacht. Dit betekent het onderzoeken van elk segment van de waardeketen die binnen de reikwijdte van het bedrijf valt, te denken valt aan:

  • De kerncompetenties, technologieën van het bedrijf en producten/diensten die een positieve bijdrage leveren, nu of in de toekomst, aan de uitvoering van een of meer van de SDG’s.
  • De activiteiten van het bedrijf (direct of indirect, in het binnenland of het buitenland, actueel of potentieel) die negatieve effecten hebben op een of meer van de SDG’s.

Fasen in de ontwikkeling naar maatschappelijk en datagedreven ondernemerschap

Het inventariseren van het verdienmodel, de waardeketen en strategie zijn de eerste 2 van in totaal 5 fasen.

Lees de volgende REDtalk over fase 3 en 4: Hoe kunnen bedrijven hun duurzame strategie en verdienmodel omzetten in meetbare doelstellingen?