Duurzaamheidsrapportages: nieuwe eisen voor bedrijven (CSRD)

Op 1 januari 2024 gaat de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in.

Hoe kunnen bedrijven omgaan met de nieuwe duurzaamheidsregels en rapportagevoorschriften?

Transparantie is de sleutel tot succes.

Duurzaamheidsrapportages worden een waardebepalende factor

Duurzaamheidsprestaties worden steeds belangrijker. Klanten, medewerkers, financiers en ook de overheid gaat hier steeds meer naar vragen. Bedrijven hebben duurzaamheidsgegevens nodig om hun strategie en bedrijfsactiviteiten te onderbouwen en bij te sturen. En duurzaamheid wordt steeds meer een waarde bepalende factor. 

Alleen voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers?

Ook als directeur van een bedrijf met minder dan 250 medewerkers ga je te maken krijgen met nieuwe duurzaamheidsregels en rapportagevoorschriften. Je zult ook moeten voldoen aan de nieuwe eisen van grotere klanten, banken en investeerders. En als je als bedrijf dit niet doet en jouw grotere concurrent doet dat wel, zal dat effect hebben op jouw positie voor bepaalde klanten.

Duurzaamheidsrapportage CSRD dashboarding Power BI
Duurzaamheidsrapportages in de vorm van dashboards werken niet alleen als verantwoordeing achteraf maar vooral als stuurmiddel voor het verbeteren van de duurzaamheid van bedrijven.
Martin Notté presenteerde de resultaten van 65 bedrijven in het kader van het project SustainABLE op het gebied van duurzaam ondernemen.

Duurzaamheidsrapportages SustainABLE

Tijdens de week van de circulariteit presenteerde Martin Notté de eerste resultaten van het project SustainABLE, dat gehouden wordt bij 65 bedrijven in de regio Breda.

Hierbij vertelt Martin ook een en ander over de nieuwe wet- en regelgeving en het belang van duurzaamheidsrapportages.

Bekijk hier een korte samenvatting van deze presentatie (vanaf 39:00).

3 tips voor duurzaamheidsrapportages

Wil je als onderneming de transitie gaan maken naar een duurzaam verdienmodel, waarbij je ook gaat voldoen aan de nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheidsrapportages dan zul je zo snel mogelijk aan de slag moeten.

We geven 3 tips waarin duurzaamheid en datagedreven werken samen komen.

  1. Zorg ervoor dat jouw interne duurzaamheidsrapportage op een gemakkelijke manier tot stand komt en dat de informatie juist en volledig is. Je wil niet onnodig lang bezig zijn met het verzamelen van data en het opstellen van allerlei overzichten.
  2. Zorg voor een goede datastructuur en werk bij voorkeur met dashboards die de data automatisch uit de databases inlezen. Dit vergt vooraf wel enig denk- en uitzoekwerk, maar dat verdient zich snel terug. De interne duurzaamheidsdashboards zorgen voor inzicht en transparantie binnen de organisatie als het gaat om duurzaam ondernemen. Inzicht leidt tot betere stuurbaarheid, waardoor jouw duurzaamheidsprestaties toenemen.
  3. Hou bij de bouw van jouw dashboard rekening met de nieuwe eisen op het gebied van externe rapportages, waardoor ook de externe rapportages in het dashboard zicht baar zijn en eenvoudig kunnen worden gedeeld of geëxporteerd.

Onze visie op duurzaamheidsrapportages

REDview ziet financiële prestaties en maatschappelijke footprint als verbonden met elkaar.

Willen wij de omslag naar duurzaam ondernemerschap gaan bereiken, dan is het noodzakelijk om objectief meetbare en zichtbare prestaties op het gebied van circulair ondernemen vast te gaan leggen en te tonen. De omslag dient gevolgd te kunnen worden via duidelijke, objectieve en tussen bedrijven vergelijkbare KPI’s die realtime kunnen worden getoond. Alleen hierdoor (objectief meetbaar en vergelijkbaar) kan er een vooruitgang plaatsvinden op het gebied van circulair ondernemen.

Bekijk: