Hoe kunnen bedrijven hun duurzame strategie en verdienmodel omzetten in meetbare doelstellingen?

In de eerste fase naar een duurzame organisatie heb je met je bedrijf een prachtige duurzame strategie en verdienmodel geformuleerd (zie Hoe kunnen bedrijven het verdienmodel duurzamer maken met de Sustainable Development Goals?). Het toevoegen van duurzaamheid aan de bedrijfsstrategie en verdienmodel levert, naast een betere wereld, ook nog eens de een hogere waarde van de onderneming op. En je bent voorbereid op de strengere wet- en regelgeving die er vanuit de EU aankomt.

Voorsprong op de concurrentie?

Dus dat is mooi en je hebt hiermee direct een theoretische voorsprong op jouw concurrentie. Theoretisch omdat je alleen aan een geformuleerde strategie en verdienmodel niets hebt. En nu?

Je gaat nu beginnen met fase 3: Doelstellingen & kengetallen. In deze fase gaat het erom dat je de vertaalslag naar de uitvoering maakt, kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) definieert en meetbare doelstellingen bepaalt. Ook deze fase is ‘all inclusive’, wat betekent dat je steeds je financiële doelstellingen met je maatschappelijke doelstellingen verbindt.

Datagedreven maatschappelijke KPI’s

Om te komen tot duidelijk meetbare maatschappelijke kengetallen en doelstellingen begin je met het selecteren van KPI’s die betrekking hebben op de belangrijkste resultaatgebieden, in dit geval de gebieden waar jouw onderneming de meeste SDG-impact op heeft. Deze gebieden heb je bij het formuleren van strategie en verdienmodel al gedefinieerd.

Voor elk van de SDG-gebieden worden een of meer indicatoren (KPI’s) geselecteerd die het meest uitdrukking geven aan de relatie tussen de activiteiten van het bedrijf en de impact op duurzame ontwikkeling.

Deze KPI’s hoef je uiteraard niet zelf te verzinnen. REDview BI heeft een uitgebreide set branchespecifieke KPI’s samengesteld waaruit je gewoon kunt kiezen. Tegelijkertijd dien je ook de prioriteiten aan te geven, zodat je weet welke KPI’s voor jouw onderneming de belangrijkste zijn. Zorg zeker ook voor een benchmarking met andere bedrijven, zodat je kunt zien of je in de kopgroep zit of dat je nog een sprint moet maken.

Bepaal doelstellingen

Vanuit deze KPI’s ga je je bedrijfsdoelstellingen bepalen. Zorg er hierbij voor dat je de doelstellingen dan zo concreet mogelijk maakt. Hoe concreter je doelstelling hoe beter je meetbare resultaten te volgen zijn.

Kies voor een tijdshorizon die lang genoeg is om een belangrijk keerpunt te maken voor een toekomst die wezenlijk anders dan de realiteit van vandaag. De langere tijdslijn is belangrijk voor communicatie naar stakeholders en draagvlak bij de medewerkers. Vervolgens is het noodzakelijk om de langetermijndoelen te vertalen naar korte- en middellangetermijndoelen of mijlpalen.

Tot slot is een belangrijke tip dat je de duurzaamheidsdoelen integreert in de financiële managementrapportages en deze ook verbindt aan verantwoordelijke personen

Meten=weten

Je gaat nu beginnen met fase 4: Meten & dashboards. Datagedrevenheid betekent dat je in alle facetten van jouw bedrijfsvoering de beschikbare data om gaat zetten naar bruikbare stuurinformatie. De betrouwbaarheid en de ontsluiting van de aanwezige data is het eerste waar je je mee bezig gaat houden. Als dat afgerond is, dan ga je beginnen met het bouwen van een realtime dashboard.

Dat kan met het REDboard Maatschappelijk SDG dashboard. Het toont net als andere REDboards op een overzichtelijke wijze alle relevante kengetallen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het biedt MKB-ondernemingen de voordelen van een volledig realtime dashboard waarin alle relevante maatschappelijke kengetallen zijn opgenomen. Zo zijn er kengetallen op het gebied van mobiliteit, energieverbruik, diversiteit in personeelsbestand, duurzame inkoop etc.

Maatschappelijk SDG Dashboard
Het REDboard SDG Maatschappelijk dashboard toont de op de Sustainable Development Goals gebaseerde KPI's, zodat het bedrijf direct inzicht en dus invloed heeft op de maatschappelijke impact.

Datagedreven denken + Maatschappelijke impact

REDview BI gelooft dat datagedreven denken over maatschappelijke doelstellingen en resultaten de transitie naar een duurzamere onderneming en dus duurzamere wereld exponentieel versneld. Het mooie hiervan is dat als je vanuit data gaat denken de processen om te komen tot praktische kengetallen en doelstellingen zowel bij de financiële doelstellingen als bij de maatschappelijke doelstellingen praktisch gelijk aan elkaar zijn.

De volgende REDtalk gaat over hoe bedrijven maatschappelijke SDG dashboards om kunnen zetten naar duurzame acties en beslissingen