Hoe voorspel je je faillissement?

Het ultieme risico dat een MKB-onderneming loopt is een faillissement. Jarenlang uitstekend ondernemen kan in 1 keer weggevaagd worden. Verlies van arbeidsplaatsen, financiële schade bij de onderneming, leveranciers en soms (en steeds vaker) ook bij de aandeelhouder/eigenaar.

Is dit te voorkomen? Vaak wel! Uit onderzoek van de Turnaround Finance Group blijkt dat er zeker 16 maanden voor een faillissement duidelijke signalen zichtbaar zijn voor een aankomend faillissement.  

De fasen in de crisis

Bron: Turnaround Power House

Beginnend met een strategische crisis, via een resultaatcrisis belandt de onderneming in een liquiditeitscrisis. Zonder in te grijpen belandt de onderneming hierna in een faillissementsscenario. In het begin van deze crisis is het effect van maatregelen nog vrij breed en de urgentie voor actie nog laag. Hoe verder je in de crisis komt wordt het effect van de maatregelen kleiner en de urgentie om in te grijpen steeds hoger. Tevens dienen de maatregelen die genomen moeten worden steeds ingrijpender te zijn om effect te kunnen hebben. Een voorbeeld van een maatregel die op het laatste moment nog wordt genomen is het ontslaan van een deel van de medewerkers, met alle gevolgen van dien.

Welke les kun je leren?

De les die uit dit onderzoek geleerd kan worden is dat hoe eerder je de signalen kunt oppikken hoe effectiever de maatregelen dan zijn. Door het werken met actuele, realtime data en dashboards kun je eerder signalen oppikken en tijdig gerichte effectieve maatregelen nemen om een dergelijk doemscenario te voorkomen. 

Onze realtime financiële dashboards geven een accuraat beeld van de toekomstige bedrijfsontwikkelingen. Hierdoor kunnen tijdig passende maatregelen genomen worden om risico’s te vermijden en om kansen te kunnen realiseren. Doordat de dashboards gebruik maken van realtime data, is de in het dashboard gepresenteerde informatie actueel en vormt de basis voor de juiste bedrijfsbeslissingen op het juiste moment.

Meer informatie? Neem contact met ons via info@redviewbi.nl of 076-2019260.