6 redenen om een klimaatneutraal bedrijf te worden

Bedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid om de klimaatverandering tegen te gaan. Steeds meer bedrijven claimen dan ook dat ze ‘onderweg zijn naar klimaatneutraal’. 

Wat betekent de term ‘klimaatneutraal’ dan? En waarom is het belangrijk dat bedrijven zich ontwikkelen naar klimaatneutraliteit?

 
Meer weten over de ontwikkeling naar een klimaatneutraal bedrijf met data?

Plan nu een afspraak in

Wat is klimaatneutraal?

Klimaatneutraal ondernemen betekent dat een bedrijf maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat zijn activiteiten de hoeveelheid kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer niet verhogen. Een bedrijfsvoering is klimaatneutraal als die geen CO2 en andere broeikasgassen uitstoot. Een klimaatneutraal product heeft geen emissie van broeikasgassen in de hele productieketen inclusief de winning van grondstoffen. Voor het behalen van de CO2-doelen van het Nederlandse klimaatbeleid telt compensatie niet mee.

Klimaatverandering wordt onder andere veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Het bekendste broeikasgas is CO2. De concentratie van CO2 in de atmosfeer stijgt door de verbranding van fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie, aardgas). De andere broeikasgassen zijn methaan (CH4), lachgas (N2O), en oplosmiddelen en koudemiddelen. Methaan ontstaat vooral in de landbouw, veeteelt, bij delfstoffenwinning in de petrochemie en bij afvalwaterzuivering.

Waarom is het belangrijk om klimaatneutraal te worden?

1. Een betere wereld

De belangrijkste reden van bedrijven om klimaatneutraal te worden zijn de drijfveren van de ondernemer zelf of de eigenaren. Door klimaatneutrale acties te ondernemen, kunnen bedrijven hun uitstoot verminderen en zo hun bijdrage leveren aan het verminderen van de klimaatverandering.

2. Klanten

Steeds meer bedrijven en consumenten -vanuit eigen motivatie of gedwongen door wetgeving- kiezen voor duurzame producten. Zo gaat Ahold, moederbedrijf van Albert Heijn, de ‘indirecte’ CO₂-uitstoot in de komende jaren meer terugdringen dan voorheen.

Deze indirecte uitstoot van Ahold Delhaize komt vrij bij leveranciers en klanten en is goed voor maar liefst 95% van zijn totale emissie. Het zal grote gevolgen hebben voor het assortiment in de winkels en dus voor alle toeleveranciers van Albert Heijn. Boodschappen die het milieu zwaar belasten, zoals vlees en zuivel, zullen vaker plaatsmaken voor bijvoorbeeld plantaardige producten.

 

3. Wet- en regelgeving

CSRD
De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gaat organisaties verplichten te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en resultaten. De CSRD gaat naar verwachting vanaf 2024/2025 gelden. Het wordt verplicht voor grote bedrijven, dat zijn bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen: meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen euro omzet, meer dan 20 miljoen euro balanstotaal. De CSRD legt vanaf 2023 indirect ook verplichtingen op aan kleinere bedrijven vanwege het feit dat zij informatie over duurzaamheid moet verstrekken aan deze ketenpartners.

CO2-heffing
Voor grote industriële bedrijven die ook onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, geldt sinds 1 januari 2021 een nationale CO2-heffing. De heffing geldt ook voor afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden lachgas uitstoten.

Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit
Bedrijven met meer dan 100 werknemers zijn vanaf komend jaar verplicht om de CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer te registreren en rapporteren. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, krijgen ze vanaf 2025 een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen. Het doel van de nieuwe wetgeving is om de totale CO2-uitstoot met 49% te verminderen in 2030. Ook zal er in 2026 een maximum worden gesteld aan de uitstoot per kilometer, wat hopelijk zorgt voor ‘schonere’ ritten.

4. Kostenbesparing

Bedrijven die werken aan duurzaamheid kunnen op korte en lange termijn kosten besparen. Dat gaat veel verder dan alleen het verlagen van energiekosten door het implementeren van energie-efficiëntere systemen, zoals LED-verlichting, energiezuinige apparaten en energie-efficiënte airconditioning.

Door het verminderen van afval en uitval worden direct kosten bespaard, wat ook de koolstofvoetafdruk beperkt. Investeringen in duurzame technologieën zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en biobrandstoffen geven bedrijven op de lange termijn kostenbesparingen en maken ze minder afhankelijk van externe factoren. En door het verminderen van de afstanden die mensen en producten reizen, kunnen bedrijven transportkosten verlagen en de koolstofvoetafdruk verminderen.

De belangrijkste besparingen zitten in het primaire processen van het bedrijf en in de hele waardeketen. Door het stellen van duurzaamheidseisen aan leveranciers kan de CO2-voetafdruk in de keten verminderd worden.

5. Verminderen risico’s

Klimaatverandering geeft financiële risico’s. Het uitstellen van inspanningen om klimaatimpact te meten en verbeteren kan leiden tot:

  • Minder groei of zelfs verlies van klanten.
  • Negatieve publiciteit.
  • Mislopen van subsidies.
  • Boetes.
  • Stopzetting van de bedrijfsactiviteiten.

6. Financiering

Steeds meer investeringsfondsen en financiers breiden hun portefeuilles uit naar duurzame bedrijven. Hierdoor is het vandaag de dag voor duurzame bedrijven eenvoudiger om toegang te krijgen tot financiering dan voor bedrijven die alleen op winst gericht zijn.

Duurzame bedrijven komen ook vaak in aanmerking voor overheidssteun, in de vorm van leningen en subsidies. Daarnaast hebben duurzame bedrijven vaak een lager risico dan bedrijven die alleen op winst gericht zijn. Veel financiers zien duurzame bedrijven als een veilige investering, omdat ze ervan overtuigd zijn dat deze bedrijven een stabiele toekomst hebben.

Wil je een start maken met klimaatneutraal ondernemen?

Meer dan genoeg redenen om de klimaatimpact van jouw bedrijf te verminderen, toch?

Een eerste stap is het meten van de huidige CO2-uitstoot van je bedrijf.

Hoe je dat doet lees je in de REDtalk ‘Hoe kun je meten of een bedrijf klimaatneutraal is?

Meer weten over de ontwikkeling naar een klimaatneutraal datagedreven organisatie?