Verbeter je maatschappelijke footprint met de REDview Circulaire Prestatiecyclus

De REDview Prestatiecyclus wordt door bedrijven gebruikt om hun rendement en cashpositie te verbeteren. Maar deze wordt ook steeds meer toegepast om de maatschappelijke footprint te kunnen meten en verbeteren.

De basis is verbeteren door middel van het meten en visualiseren van data. Door onze specifieke kennis over het ontsluiten, meten en visualiseren van data toe te passen op circulair ondernemen, kunnen wij nu deze relevante data meetbaar en dus stuurbaar maken. Ook hierbij worden de resultaten altijd in een online dashboard gepubliceerd, waardoor de prestaties desgewenst te delen zijn met andere stakeholders, zoals klanten, medewerkers en financiers.

Maatschappelijk SDG Dashboard
Het REDboard maatschappelijk dashboard toont maatschappelijke KPI's in een overzichtelijk dashboard, in samenhang met de strategische, financiële en operationele kengetallen.

Waarom werken met de REDview Circulaire Prestatiecyclus?

Vanuit overheid en consumenten/klanten wordt de druk op het verminderen van de maatschappelijke footprint van bedrijven alleen maar groter. Dit leidt tot omzet- en rendementsverlies voor bedrijven die hier niet goed in mee kunnen. Gelukkig zijn er bedrijven die het zelf op kunnen pakken en hiermee goede resultaten boeken. Voor het grootste deel van het MKB blijft het echter lastig om structurele verbeteringen te realiseren. Met name de dagelijkse drukke werkzaamheden vormen hierbij een obstakel. Hiernaast hebben de meeste MKB-bedrijven ook geen grote budgetten te besteden zoals bijvoorbeeld grootbedrijven als Philips, DSM en Heineken.

De REDview Circulaire Prestatiecyclus geeft het MKB de juiste en praktische tools om de maatschappelijke footprint in kaart te brengen en structureel te verbeteren.

Hoe werkt de REDview Circulaire Prestatiecyclus?

De REDview Circulaire Prestatiecyclus bestaat uit een continu proces, waarbij de onderneming werkt aan de verbetering van de maatschappelijke footprint. De basis van de verbetering ligt in een aantal fasen, die in het figuur door de drie bollen zijn weergegeven.

Visualisatie: Hierbij brengen we in kaart waar de organisatie staat op het gebied van circulair ondernemen (mate van bewustwording) en hoe dit gemeten wordt. De visualisatie vindt plaats via een dashboard, waarin 60 specifiek voor het MKB toepasbare kengetallen op het gebied van circulair ondernemen kunnen worden getoetst. Alleen de voor de onderneming relevante kengetallen worden uiteraard opgenomen in het dashboard.

Verbeteren: De verbetercyclus is de lange termijnvisie op de markt en trends. Concreet wat de impact is van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen op het businessmodel van de onderneming. En dan kijken we niet alleen naar de verplichte wet- en regelgeving, maar ook naar de kansen en de subsidiemogelijkheden hierbij. Vanuit de verbeterfase passen wij de informatie in het dashboard aan, zodat de onderneming continu op de hoogte is van de prestaties op het gebied van circulair ondernemen. 

Versnellen: In deze fase brengen we de processen in kaart die de data moeten leveren voor de gewenste informatie. We adviseren en helpen om te komen tot een zo efficiënt mogelijke datastructuur. Dit betekent dat de onderneming zo min mogelijk tijd kwijt is aan het verzamelen van de data en dat die data tijdig, juist en volledig in het dashboard komen te staan.

Wat levert het op?

Door dit proces te benaderen als een cyclus wordt elke fase weer versterkt door een andere fase, waardoor er sprake is van een continue verbetering en een flexibele aanpassing aan de werkelijke omstandigheden. 

Door benchmarking met de belangrijkste kengetallen op het gebied van circulair ondernemen weet de ondernemer ook hoe hij presteert ten opzichte van zijn collega’s en branche.

Door het toepassen van de REDview Circulaire Prestatiecyclus krijgt de onderneming een voorsprong op zijn concurrenten als het gaat om circulair ondernemen, verhoogt hiermee zijn rendementsmogelijkheden en draagt hierbij zeker bij aan een duurzame maatschappij. 

Meer weten?

Wil je meer weten over het meten en verbeteren van duurzaam ondernemen, neem dan met ons contact op via 076-2019260 of info@redviewbi.nl .