Visionplanner of REDboard (Power BI)?

Ben je op zoek naar een alternatief voor tijdrovende managementrapportages? Wil je vanuit bijvoorbeeld Exact Online, AFAS of Twinfield direct een dashboard koppelen? Door veel accountants wordt Visionplanner aangeboden. Maar zijn er alternatieven voor jou als MKB-ondernemer? Wat zijn de (on)mogelijkheden van Visionplanner en van alternatieve oplossingen?

Laten we vooraf duidelijk zijn. Wij, van REDview BI, hebben dashboards ontwikkeld in Power BI, speciaal voor MKB-bedrijven en hebben hiermee een alternatief voor Visionplanner. Dus we zijn partijdig. Hopelijk wil je dit ons vergeven.

Visionplanner of Power BI?

Wat is Visionplanner?

Het doel van Visionplanner is, volgens de website: ‘Jaarrekeningen samenstellen en tussentijdse cijfers. Alles in één cloud applicatie.’ Visionplanner richt zich primair op accountants- en administratiekantoren die MKB-bedrijven bedienen. Met de rapportagesoftware van Visionplanner kan een accountantskantoor het samenstellen van jaarrekeningen automatiseren. En met dashboards kan de managementinformatie gedeeld worden met de klant: de MKB-ondernemer.

Maak kennis met REDview BI

REDview BI verbetert het rendement en de cashpositie van MKB-bedrijven met financiële dashboards en persoonlijke dienstverlening. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de door ons ontwikkelde (financiële) dashboards, zoals het REDboard en het CASHboard. Deze dashboards zijn het middel naar resultaat- en cashverbetering.

REDview BI bouwt de dashboards vanuit de ondernemersvisie, ondernemersdoelen en strategie. We analyseren trends en ontwikkelingen en kijken op basis hiervan welke KPI’s in het dashboard moeten worden opgenomen.

Het team van REDview BI-consultants helpt MKB-bedrijven hun geplande rendement beter en sneller te behalen. En helpen MKB-bedrijven om BI structureel in te voeren in de organisatie.

De 4 sterke punten van een REDboard

Het REDboard is ontwikkeld op het Power BI-platform en maakt gebruik van de ongekende mogelijkheden van business intelligence die tot voor kort enkel voorbehouden waren aan multinationals.

Het REDboard koppelen we binnen 24 uur met nagenoeg alle financiële pakketten:

 •  Exact Online
 • AFAS
 • Twinfield
 • King
 • Unit4 Multivers
 • Accountview
 • King
 • Snelstart web
 • Odoo
We horen van onze klanten vaak dat ze de volgende 4 sterke punten waarderen in onze REDboards.
power-bi

Microsoft Power BI is een interactieve tool voor het visualiseren van data. Met Power BI kunnen organisaties alle data van binnen én buiten de organisatie integreren in realtime en interactieve dashboards.

Bekijk de voordelen van Power BI.

1. Zeer compleet: 7 overzichtelijke dashboards, met kengetallen en trends

Het REDboard omvat 7 standaard dashboards. De dashboards van het REDboard tonen overzichtelijk:

 • Aan de linkerkant de cruciale getallen en ratio’s
 • In het bovenste deel de visuals met trends
 • In het onderste deel de getallen, doorklikbaar tot de boeking

2. Visueel en intuïtief

De REDboards hebben een vaste overzichtelijke opmaak. De belangrijkste getallen worden als eerste getoond, visueel in heldere signaalkleuren. Een gebruiker kan intuïtief inzoomen op details.

Als voorbeeld tonen we het dashboard debiteuren. De signaalkleuren geven direct inzicht in de betaaltermijnen van de debiteuren. Klikken op bijvoorbeeld het zwarte vlak toont de facturen die 29 dagen en langer over de vervaldatum zijn.

3. Altijd en overal

Het REDboard is altijd en overal beschikbaar voor medewerkers, op alle devices. Ieder dashboard kan gedeeld worden met (groepen) medewerkers, met een autorisatie op bijvoorbeeld alleen eigen klanten. De dashboards zijn op te vragen via een app: altijd en overal.

De integratie met andere Microsoft-software, zoals Teams en Excel, zorgt voor ongekende mogelijkheden om dashboards te delen en samen te werken.

4. Uitbreidbaar met extra broninformatie

Omdat het REDboard is ontwikkeld op het Power BI-platform is het mogelijk om alle mogelijke bronnen toe te voegen, zodat je nieuwe diepgaande analyses kunt maken. Jouw REDview BI-consultant kan in kaart brengen wat je doelen en KPI’s zijn en het dashboard verder ontwikkelen.

Zo is het REDboard uit te breiden met onze liquiditeitsbegroting: het CASHboard. Het CASHboard is dé online cashflowtool om grip te krijgen en houden op je cashflow met gedetailleerde informatie tot op datum- of weekniveau, werken met scenario’s en interactief spelen met schuifknoppen.

Heb ik dan nog een accountant nodig voor de controle van de cijfers?

De basis van een dashboard zal betrouwbare informatie moeten zijn. Is jouw MKB-bedrijf niet-controleplichtig, dan kan REDview BI zorgdragen voor de betrouwbaarheid van de interne informatie.

Onze REDview BI-consultants zijn ervaren bedrijfsadviseurs en experts op de combinatie van finance en toepasbare IT. En kunnen ervoor zorgen dat de financiële processen daar waar nodig verbeterd worden. Denk aan:

 • Inrichten en verbeteren (financiële) dataprocessen
 • Optimalisatie automatisering en ontsluiting data
 • Datagedreven analyses en verbeteringen
 • Rendementsverbetering en kostprijsberekeningen
 • Sparringpartner directie

Meer weten over het REDboard?

Wil je meer weten over rendementsverbetering met het REDboard en CASHboard?