Verbetering van resultaat met financiële dashboarding
Video afspelen

Bekijk wat REDview BI voor jou kan betekenen in 32 seconden

REDview BI maakt MKB-bedrijven competitiever door realtime dashboarding te implementeren in 3 stappen

Verbetering van rendement en cashpositie van MKB-ondernemingen door realtime financiële dashboarding

REDview BI helpt ondernemingen competitiever te worden door het bouwen van datagedreven organisaties. Datagedreven organisaties zijn organisaties waar de juiste beslissingen op het juiste moment worden kunnen genomen op basis van realtime informatie. Een organisatie waar door het toepassen van data continuïteit, flexibiliteit en resultaatgerichtheid gewaarborgd zijn.

Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de door ons ontwikkelde (financiële) dashboards, zoals het REDboard en het CASHboard. Deze dashboards zijn het middel naar resultaat- en cashverbetering. 

We bouwen onze dashboards vanuit de ondernemersvisie, ondernemersdoelen en strategie. We analyseren trends en ontwikkelingen en kijken op basis hiervan welke KPI’s in het dashboard moeten worden opgenomen. Met onze persoonlijke dienstverlening creëren we een continue prestatiecyclus van concrete verbeteracties die leiden tot verbetering van resultaat en cashpositie. Organisaties die een stap verder willen ondersteunen wij bij het verder bouwen aan een datagedreven organisaties. Dit doen wij door middel van de inzet van onze BI consultants, die projectmatig binnen nieuwe en bestaande BI-projecten van MKB-bedrijven kunnen worden ingezet.

REDtalks

Wij koppelen onze financiële dashboards met alle softwarepakketten

Exact dashboard Power BI
financieel dashboard Power BI
Twinfield dashboard Power BI
Microsoft Dynamics dashboard Power BI
Unit 4 dashboard Power BI
AFAS dashboard Power BI
Snelstart dashboard Power BI