Onze Werkwijze

Wij bieden BusinessNavigation en Digital Accounting aan.

BusinessNavigation is het aansturen van de onderneming op basis van de meest relevante ken- en stuurgetallen. Doel hierbij is om eerst koers te bepalen en hierna een helder kompas (Dashboard) op te stellen op basis waarvan de onderneming (bij)gestuurd kan worden naar de doelen.

Wij werken met het Red Value Creation Model (RVCM™) dat gericht is op resultaatverbetering en waarde creatie van de onderneming.

Het RVCM™  is gebaseerd op drie pijlers:

Direction (Strategie)

De richting (Direction) van de onderneming wordt bepaald door de strategie. Via een effectieve OnePageStrategy brengt RedView de strategie simpel en snel in kaart.

Results (Administratie)

De resultaten (Results) komen uiteraard tot uitdrukking in de administratie. RedView maakt hierbij gebruik van een volledig digitaal gevoerde administratie (Digital Accounting). Een digitaal gevoerde administratie zorgt ervoor dat er snel over de juiste informatie beschikt kan worden om de onderneming aan te sturen. Hiernaast levert een digitale administratie een aanzienlijke kostenbesparing op. Door onze kennis van alle financiële boekhoudpakketten kunnen wij hierbij helpen.

RedView selecteert de ken- en stuurgetallen die het beste zijn om de onderneming goed aan te sturen.

Position (Dashboard)

De huidige situatie (Position) legt RedView vast in een overzichtelijk dashboard. Dit gepersonaliseerde dashboard bevat niet alle relevante financiële ken- en stuurgetallen, maar ook benodigde stuurinformatie over andere relevante aandachtsgebieden zoals klanten, medewerkers en duurzaamheidsratio’s.

Alle benodigde informatie overzichtelijk in een geheel. Omdat RedView gebruik maakt van moderne dataontsluitingstechnieken is de benodigde tijd die nodig is om alle data te verzamelen uiterst effectief. Aangezien de informatie via een infographic wordt gepresenteerd, kunt u deze indien gewenst ook makkelijk extern delen.