Altijd grip op je liquiditeit met het CASHboard

Liquiditeitsbegroting maken

Een liquiditeitsbegroting geeft je inzicht in de te verwachten cashflow van je bedrijf en is een steeds belangrijker middel om jouw onderneming op koers te houden.

Bedrijven die grip op hun cashflow houden zorgen voor meer continuïteit en kunnen groeimogelijkheden optimaal benutten. Bijvoorbeeld een machine van €250.000 kan met een goede grip op cashflow opeens wel aangeschaft worden, waardoor de productie- en doorlooptijd verkort worden. Hierdoor kan de productie en afzet omhoog tegen lagere kosten.

Een goede liquiditeitsbegroting moet inzicht geven in de de toekomstige kasstromen van de onderneming. Dit inzicht moet enerzijds in hoofdlijnen zijn, waardoor je als financial duidelijk trends kunt gaan zien, maar ook gedetailleerd. Immers bijsturen doe je niet op hoofdlijnen, dat gaat altijd op detailniveau. Je moet weten welk detail (bijvoorbeeld de debiteurentermijn bij een bepaalde groep klanten) je moet aanpassen.

Een goede liquiditeitsbegroting moet ook een zichtbaar verband hebben met de omzet- en kostenbegroting en een aansluiting houden met de financiële administratie. Alleen op deze manier zorg je ervoor dat de liquiditeitsbegroting geen losstaand document wordt, waarbij de aansluiting met de financiële administratie niet duidelijk of zelfs niet aanwezig is.

Het maken van een liquiditeitsbegroting is ook vaak (onnodig) tijdrovend en handmatig werk. Hier komt vaak nog bij dat van oudsher liquiditeitsbegrotingen in Excel worden opgesteld. Nadeel hierbij is dat er een flink risico aan formulefouten aanwezig is. Hierdoor kost het controleren van een aangepast spreadsheet vaak ook nog (onnodig) tijd. Tot slot is het snel kunnen schakelen tussen hoofdlijnen en details niet altijd duidelijk.

 

CASHboard

Het maken van een liquiditeitsbegroting is vaak tijdrovend en handmatig werk, waarbij er rekening gehouden moet worden met wisselende toekomstige scenario’s. Een flinke puzzel en foutgevoelig waardoor de organisatie soms met onverwachte liquiditeitskrapte wordt geconfronteerd. 

Hoe zorg je voor een actuele en flexibele liquiditeitsbegroting waarbij er grip komt op de huidige en toekomstige kasstromen?

Met het CASHboard heb je enerzijds gedetailleerd inzicht in de huidige ontwikkeling van de liquiditeiten, maar ook een slimme softwaretool om toekomstige cashflows te bepalen. Het CASHboard wordt binnen 5 werkdagen geïnstalleerd en wordt gekoppeld met alle financiële softwarepakketten.

 

Grip op de liquiditeit met Power BI

Door het inzetten van een moderne business intelligence tool zoals Power BI krijg je grip op jouw kasstromen. Door het eenmalig koppelen met de financiële administratie krijg je overzichtelijke dashboards en visuals die op elk gewenst moment inzicht geven in de stand van het werkkapitaal. Doordat de data realtime worden bijgewerkt beschik je over de tijdige, juiste en volledige informatie voor jouw cashmanagement.

Inzicht krijgen en hebben, signaleren van trends en het sturen op afwijkingen is nu eenvoudiger en sneller te realiseren, waardoor er tijdig bijgestuurd kan worden.

Met het REDview CASHboard, gebouwd in Power BI, beschik je over alle realtime informatie die je nodig hebt voor jouw cashmanagement. Alle visuals en KPI’s die nodig zijn om optimaal grip te hebben en houden op jouw werkkapitaal hebben wij al standaard ingebouwd. Het CASHboard is koppelbaar met alle financiële softwarepakketten en binnen 5 werkdagen geïnstalleerd. Hiermee heb je een vliegende start voor jouw cashmanagement.

De voordelen van het REDview CASHboard bij het inzichtelijk maken en plannen van jouw kasstromen:

 •  Je kunt aantal complexe toekomstige situaties inschatten en vastleggen
 • De brondata zijn altijd actueel
 • Je kunt spelen met de steeds veranderende toekomst
 • Tijdbesparend
 • Standaard en gebruiksklaar ingericht met alle nodige visuals en KPI’s voor een optimaal cashmanagement.

Het CASHboard is dé realtime liquiditeitsbegroting, gekoppeld aan ieder financieel pakket zoals Exact - AFAS - Twinfield

Liquiditeitsbegroting in CASHboard: Kijk hoe het werkt

Video afspelen over liquiditeitsbegroting

Voordelen CASHboard

 • Plug & play start
 • Direct inzicht
 • Realtime cashflow prognose
 • Bespaar tijd & kosten

Wij koppelen onze financiële Power BI-dashboards met alle softwarepakketten

Grip op de cashflow met het REDview CASHboard

Grip op de cashflow

Het REDview CASHboard zorgt op een flexibele en effectieve wijze voor een optimaal beheer en planning van de huidige en toekomstige cashflow.

Het REDview BI CASHboard is een financiële planningstool die zich richt op het op korte termijn grip krijgen op en ruimte creëren in de cashpositie op een uiterst precieze en betrouwbare wijze. Het CASHboard is gebouwd met Microsoft Power BI.

Het CASHboard ontsluit realtime alle relevante data voor een optimale liquiditeitsbegroting. Hiervoor gebruik je data die tot op de minuut nauwkeurig zijn.

Simuleer mogelijke scenario’s

Met een CASHboard houd je op een innovatieve wijze inzicht in de toekomstige cashflow en kun je zelf spelen met verschillende scenario’s. Verleng of verkort de debiteurentermijnen, plan (des)investeringen, verhoog of verlaag personele capaciteit etc. etc. met onze intelligente tools.

Kortom: ga spelen met de toekomst en zie hoe het bedrijf er op een bepaald moment financieel uitziet. De toekomstige datum kun je geheel zelf bepalen!

Met een CASHboard houd je op een innovatieve wijze inzicht in de toekomstige cashflow.

In de realtime liquiditeitsbegroting kun je zelf spelen met verschillende scenario’s.

Bespaar tijd

Met het CASHboard bespaar je jouw organisatie ook nog eens tijd die er normaal gesproken nodig is om dergelijke gedetailleerde liquiditeitsbegroting aan te passen en samen te stellen in (bijvoorbeeld) Excel. 

Het CASHboard is onderdeel van een van de grootste en snelst groeiende business intelligence clouds. Het CASHboard is op een eenvoudige manier binnen het team of organisatie te delen en zijn op elk moment te benaderen via desktop, laptop of ander mobiel device.

Liquiditeitsbegroting in het REDview BI CASHboard

De basis van het CASHboard is het REDboard financieel dashboard, met alle realtime financiële informatie en analyses van jouw bedrijf. We tonen de aanvullende modules, waarmee je grip krijgt op de cashflow. 

Kasstroomoverzicht

Een cashflow statement, ook wel het kasstroomoverzicht genoemd, verklaart de verandering in het totaal van de liquide middelen. Misschien herken je dit wel uit de jaarrekening van de accountant, als ‘staat van herkomst en besteding der middelen’.

Het REDboard CASHflow statement wordt dagelijks volledig automatisch bijgewerkt op basis van het grootboek en geeft op een visuele wijze inzicht in de financiering van de activiteiten van de onderneming en daarmee de ontwikkeling van de liquiditeit.

In onderstaand overzicht tonen de rode balken waar de liquide middelen naartoe gegaan is en de groene balken waar deze vandaan komen. In een demo kunnen we tonen hoe je door op de balken te klikken de relevante mutaties kunt zien en verder analyseren.

Het CASHflow statement werkt ook voor meerdere entiteiten, geconsolideerd.

Financieel dashboard Cashflow statement in Power BI
Financieel dashboard Cashflow statement in Power BI

Basis voor de liquiditeitsbegroting: begroting van resultaat en balansmutaties

De begroting toont niet alleen de begrote resultatenrekening, maar ook de begrote balansmutaties zoals aflossingen en investeringen. De begroting wordt per administratie gepresenteerd en kan ook automatisch geconsolideerd worden. Een volledige begroting is -samen met het actuele werkkapitaal- de basis voor de liquiditeitsbegroting.

Dashboard Begroting in Power BI
De begroting kan worden ingelezen vanuit iedere gewenste bron, inclusief balansmutaties zoals investeringen en aflossingen.

Cashflow forecast

De cashflow forecast geeft inzicht in toekomstige ontwikkeling van de cashflow op basis van de begroting (incl. investeringen en aflossingen en overige balansmutaties).

Financieel dashboard Power BI - Cashflow forecast
De cashflow forecast verklaart op een visuele en doorklikbare wijze het verschil tussen het operationeel resultaat en de kasstroom.

Liquiditeitsbegroting voor de komende 12 maanden

Het CASHboard kan op maat worden uitgebreid met de liquiditeitsbegroting voor de komende 12 maanden, gebaseerd op de begroting van zowel resultaat als balansmutaties:

 • Gebaseerd op het actuele saldo van de liquide middelen
 • Rekening houdend met de vrijval van het werkkapitaal
 • Rekening houdend met de termijnen waarop posten betaald dan wel ontvangen

Het CASHboard is realtime: wijzigingen in de administratie worden direct meegenomen in de begroting van de liquiditeit. 

Je kunt werken met verschillende scenario’s én met schuifknoppen. Verandering van de schuifknoppen debiteurentermijnen, omzet en brutomarge tonen direct de invloed op toekomstige liquiditeitspositie. De schuifknoppen kunnen op maat gemaakt worden, afhankelijk van de factoren die jouw bedrijf het beste kan beïnvloeden.

Wil je grip op de ontwikkeling van de liquiditeit met Business Intelligence?

Vraag dan nu een gratis online demo aan en ontdek de mogelijkheden