Het REDview CASHboard: voor een optimaal beheer en planning van de huidige en toekomstige kasstromen.

REDview BI

REDview BI verbetert het rendement en de liquiditeitspositie van MKB-bedrijven. Dat doen we door business intelligence en financiële dashboarding.

Wij geloven dat het succes van ondernemingen bepaald wordt door het realtime inzicht dat zij hebben in hun resultaten en de mogelijkheid om deze resultaten structureel te beïnvloeden. En bieden realtime informatie door onze financiële dashboards te koppelen aan administratie/HR/CRM-pakketten.

Hierdoor weet je altijd waar je staat, maar belangrijker nog: hoe je kunt bijsturen om het resultaat en de cashpositie te verbeteren.

CASHboard liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting geeft je inzicht in de te verwachten financiële kasstromen van je bedrijf en is een steeds belangrijker middel om jouw onderneming op koers te houden.

Ervaar je ook deze problemen bij het opzetten van een liquiditeitsbegroting?
 • Je moet een aantal complexe toekomstige situaties inschatten en vastleggen
 • De brondata zijn vaak niet actueel
 • De toekomst verandert voortdurend
 • Het kost veel tijd om de overzichten op te stellen en actueel te houden
 • Het is vaak niet erg flexibel

Het CASHboard is dé realtime liquiditeitsbegroting, gekoppeld aan ieder financieel pakket zoals Exact - AFAS - Twinfield

Bekijk CASHboard: dé realtime liquiditeitsbegroting

Video afspelen

Gekoppeld met:

 • Accountview
 • AFAS
 • Exact Globe
 • Exact Online
 • King
 • Odoo
 • Snelstart web
 • Twinfield
 • Unit4 Multivers
 • Dynamics 365 Business Central (Navision)

Voordelen CASHboard

 • Plug & play start
 • Direct inzicht
 • Realtime cashflow prognose
 • Bespaar tijd & kosten

Wat is het REDview CASHboard?

Grip op de cashflow

Het REDview CASHboard zorgt op een flexibele en effectieve wijze voor een optimaal beheer en planning van de huidige en toekomstige kasstromen.

Het REDview BI CASHboard is een financiële planningstool die zich richt op het op korte termijn grip krijgen op en ruimte creëren in de cashpositie op een uiterst precieze en betrouwbare wijze. Het CASHboard is gebouwd met Microsoft Power BI.

Het CASHboard ontsluit realtime alle relevante data voor een optimale liquiditeitsbegroting. Hiervoor gebruik je data die tot op de minuut nauwkeurig zijn.

Simuleer mogelijke scenario’s

Met een CASHboard houd je op een innovatieve wijze inzicht in de toekomstige kasstromen en kun je zelf spelen met verschillende scenario’s. Verleng of verkort de debiteurentermijnen, plan (des)investeringen, verhoog of verlaag personele capaciteit etc. etc. met onze intelligente tools.

Kortom: ga spelen met de toekomst en zie hoe het bedrijf er op een bepaald moment financieel uitziet. De toekomstige datum kun je geheel zelf bepalen!

Met een CASHboard houd je op een innovatieve wijze inzicht in de toekomstige kasstromen.

In de realtime liquiditeitsbegroting kun je zelf spelen met verschillende scenario’s.

Bespaar tijd

Met het CASHboard bespaar je jouw organisatie ook nog eens tijd die er normaal gesproken nodig is om dergelijke gedetailleerde liquiditeitsbegroting aan te passen en samen te stellen in (bijvoorbeeld) Excel. 

Het CASHboard is onderdeel van een van de grootste en snelst groeiende business intelligence clouds. Het CASHboard is op een eenvoudige manier binnen het team of organisatie te delen en zijn op elk moment te benaderen via desktop, laptop of ander mobiel device.

CASHboard liquiditeitsbegroting

Het CASHboard geeft inzicht in de opbouw en het verloop van de cashpositie, berekend vanuit de EBITDA (operationeel resultaat) naar de vrije kasstroom via financieringsverplichtingen naar de netto kasstroom. Het wordt gevisualiseerd als waterval en als trend in de tijd.

Het CASHboard is tot op boekingsniveau doorklikbaar.

CASHboard - Liquiditeitsbegroting in Power BI
CASHboard - Liquiditeitsbegroting in Power BI

De basis van het CASHboard is het REDboard financieel dashboard, met alle realtime financiële informatie en analyses van jouw bedrijf.

Het dashboard Debiteuren -alsmede crediteuren- toont de verwachte betaaldatum.

Financieel dashboard Debiteuren in Power BI met factuurdatum en vervaldatum
Financieel dashboard Debiteuren in Power BI met factuurdatum en vervaldatum

De begroting toont niet alleen de begrote resultatenrekening, maar ook de begrote balansmutaties zoals aflossingen en investeringen. De begroting wordt per administratie gepresenteerd en kan ook automatisch geconsolideerd worden. Een volledige begroting is -samen met het actuele werkkapitaal- de basis voor het CASHboard.

Dashboard Begroting in Power BI
De begroting kan worden ingelezen vanuit iedere gewenste bron, inclusief balansmutaties zoals investeringen en aflossingen.

Liquiditeitsbegroting voor de komende 12 maanden

De finishing touch van het CASHboard toont de begroting van de liquiditeit voor de komende 12 maanden.

 • Gebaseerd op het actuele saldo van de liquide middelen
 • Rekening houdend met de vrijval van het werkkapitaal
 • Rekening houdend met de termijnen waarop posten betaald dan wel ontvangen

Het CASHboard is realtime: wijzigingen in de administratie worden direct meegenomen in de begroting van de liquiditeit.

Je kunt werken met verschillende scenario’s én met schuifknoppen. Verandering van de schuifknoppen debiteurentermijnen, omzet en brutomarge tonen direct de invloed op toekomstige liquiditeitspositie. De schuifknoppen kunnen op maat gemaakt worden, afhankelijk van de factoren die jouw bedrijf het beste kan beïnvloeden.

Wil je zien hoe het CASHboard voor jouw bedrijf kan werken?

In de demo van het CASHboard zul je het volgende zien en ervaren:

 • Cashflowoverzichten, gepresenteerd in de tijd en als opbouw
 • Inzicht in de verwachte betaaltermijnen van o.a. debiteuren en crediteuren
 • Analyse van rendement, omzet, brutomarge (REDboard)
 • Liquiditeitsbegroting voor de komende 12 maanden. Direct gekoppeld met iedere financiële software. Met scenario’s. Schuifknoppen. Geconsolideerd. Alles in één scherm, ook op je smartphone.

Wil je business intelligence inzetten voor diepgaande analyses van het rendement? Bekijk dan het REDboard financieel dashboard.

Wil je diepere inzichten in sales, orderboek en brutomarge? Bekijk dan het REDboard Sales en marge.

Wij koppelen onze financiële Power BI-dashboards met alle softwarepakketten

Vraag een demo aan en ervaar wat het CASHboard voor je kan betekenen