Financieel dashboard in Power BI | Exact - AFAS - Twinfield + meer

Financieel dashboard in Power BI

Met het REDboard financieel dashboard maak je een vliegende start. REDboard financieel is laagdrempelig en plug en play geïnstalleerd. Binnen 1 uur is het REDboard al gekoppeld aan de financiële administratie en rolt de eerste analyse er al uit.

REDboard financieel is standaard gebouwd om middelgrote bedrijven een snelle start te geven voor resultaat- en cashverbetering. Het is, net als de andere REDboards, gebouwd vanuit de ondernemersvisie, ondernemersdoelen en strategie en bevat de belangrijkste realtime stuurinformatie voor elk MKB-bedrijf. We nemen hiernaast samen met de ondernemer de Prestatiecyclus door, zodat er focus en richting ontstaat.

Wij koppelen onze financiële Power BI-dashboards met alle softwarepakketten

REDboard financieel dashboard

REDboard financieel bevat:

 • Resultatenrekening
 • Omzet
 • Brutomarge
 • Balans
 • Cashflow statement
 • Werkkapitaal
 • Ratio’s
 • Debiteuren *
 • Crediteuren *
* Optionele module

Voordelen financieel dashboard

 • Met (bijna) alle financiële softwarepakketten te koppelen
 • Vliegensvlugge start met realtime financieel dashboarding
 • Cijfers kunnen enkelvoudig of geconsolideerd getoond worden
 • Het dashboard is eenvoudig te delen met management en medewerkers
 • Altijd en overal inzicht door toegang op elk device
 • Wij ontwikkelen onze REDboards in Power BI. Lees hier waarom wij werken met Power BI.

REDboard financieel dashboard​

De resultatenrekening in REDboard financieel geeft direct een visueel inzicht in het resultaat, vergeleken met de begroting en vorig jaar. Het is doorklikbaar tot op boekingsniveau. Alle overzichten kunnen enkelvoudig of geconsolideerd getoond worden.

Financieel dashboard Resultatenrekening in Power BI 1
Financieel dashboard Resultatenrekening in Power BI visueel

Het resultaat wordt getoond over de laatste 12 maanden en kan tot de boekingsregel worden doorgeklikt.

Financieel dashboard Resultatenrekening in Power BI versus Begroting
Financieel dashboard Resultatenrekening in Power BI versus Begroting

Ook de balans is doorklikbaar tot de boekingsregel. Aan de linkerkant zie de belangrijkste kengetallen.

Financieel dashboard Balans in Power BI
Financieel dashboard Balans in Power BI

Een andere pagina toont de balans per maand, met hierin het lopende resultaat.

Financieel dashboard Balans in Power BI per maand met lopend resultaat
Financieel dashboard Balans in Power BI per maand met lopend resultaat

REDboard modulair uit te breiden​

Het REDboard financieel is eenvoudig te implementeren en kan stapsgewijs uitgebreid worden met modules.

Een belangrijke uitbreiding is de automatische consolidatie. Het REDboard filtert automatisch de intercompany grootboekrekeningen waardoor je direct inzicht hebt in het geconsolideerde resultaat of balans van meerdere entiteiten. 

Verder is het REDboard uit te breiden met kostenplaatsen. Alle hier getoonde pagina’s zijn te filteren op kostenplaatsen en desgewenst  op hoofdkostenplaatsen of business units.

Verder zijn er de volgende modules, alle gebaseerd op het grootboek, dus met een dagelijkse vernieuwing van de data.

Ratio's

De pagina Ratio’s geeft direct inzicht in het verloop van belangrijke kengetallen over de afgelopen 12 maanden, zoals de ontwikkeling van het werkkapitaal, de opbouw van het werkkapitaal, solvabiliteit en quick ratio. Het is naar wens op maat uit te breiden.

Financieel dashboard Ratios en Werkkapitaal in Power BI
Financieel dashboard Ratios en Werkkapitaal in Power BI

CASHflow statement

Een cashflow statement, ook wel het kasstroomoverzicht genoemd, verklaart de verandering in het totaal van de liquide middelen. Misschien herken je dit wel uit de jaarrekening van de accountant, als ‘staat van herkomst en besteding der middelen’.

Het REDboard CASHflow statement wordt dagelijks volledig automatisch bijgewerkt op basis van het grootboek en geeft op een visuele wijze inzicht in de financiering van de activiteiten van de onderneming en daarmee de ontwikkeling van de liquiditeit.

In onderstaand overzicht tonen de rode balken waar de liquide middelen naartoe gegaan is en de groene balken waar deze vandaan komen. In een demo kunnen we tonen hoe je door op de balken te klikken de relevante mutaties kunt zien en verder analyseren.

Het CASHflow statement werkt ook voor meerdere entiteiten, geconsolideerd.

Financieel dashboard Cashflow statement in Power BI
Financieel dashboard Cashflow statement in Power BI

Debiteuren en crediteuren

Wil je iedere dag, direct op je mobiele telefoon of tablet het betalingsgedrag van debiteuren zien?

Het overzicht debiteuren geeft direct visueel inzicht in de openstaande posten en de ouderdom ervan. Het toont tevens de verwachte ontvangstdatum: de realtime data geeft een inzicht in de te verwachten mutatie van de liquide middelen. Een identiek overzicht is beschikbaar voor crediteuren.

Financieel dashboard Debiteuren in Power BI met factuurdatum en vervaldatum
Financieel dashboard Debiteuren in Power BI met factuurdatum en vervaldatum

Van teruguitkijken naar vooruitkijken

Een begroting maken is vaak een hele klus. Maar als je deze hebt, haal je er dan de maximale inzichten uit en gebruik je de data optimaal om resultaten te vergelijken en beoordelen?

Met de module Begroting turn je jouw data om tot stuurinformatie.

Dashboard Begroting in Power BI
De begroting kan worden ingelezen vanuit iedere gewenste bron, inclusief balansmutaties zoals investeringen en aflossingen.

Cashflow forecast​

De cashflow forecast geeft inzicht in toekomstige ontwikkeling van de cashflow op basis van de begroting (incl. investeringen en aflossingen en overige balansmutaties).

Financieel dashboard Power BI - Cashflow forecast
De cashflow forecast verklaart op een visuele en doorklikbare wijze het verschil tussen het operationeel resultaat en de kasstroom.

Realisatie versus begroting

Om behaalde resultaten op waarde te kunnen inschatten zullen deze vergeleken moeten worden met streefwaarden ofwel de begroting.

Het dashboard Realisatie versus begroting laat met een stoplichtsysteem de verschillen zien tussen de belangrijkste indicatoren. Je kunt eenvoudig switchen in de weergave van de periode, van het huidige jaar naar bijvoorbeeld de afgelopen 4 weken.

Met één dashboard maak je alle analyses!

Financieel dashboard Power BI - Realisatie versus Begroting
Storytelling met data. Een visueel dashboard toont in één oogopslag wat er goed gaat en wat beter moet.

Wil je weten hoe REDboard Financieel voor jouw bedrijf kan werken?

Vraag dan nu de gratis online demo aan om alle mogelijkheden te zien.