Maatschappelijke impact meten en verbeteren

Maatschappelijke impact meten en verbeteren

Als maatschappelijk betrokken bedrijf wil je een bijdrage leveren aan mens, milieu en maatschappij. En liever eerder dan later, want de tijd tikt door.

REDview BI gelooft dat de effectiviteit en snelheid van de transitie sterk positief beïnvloed wordt door het gebruik van data. Als het gaat om het gestructureerd vastleggen, meten en rapporteren van maatschappelijke data is er nog heel wat werk te verrichten. 

De noodzaak voor het verbeteren van de maatschappelijke impact bij bedrijven vanuit de markt bekijken wordt deze steeds groter. Enerzijds door een verscherpte wet- en regelgeving door de NL en EU-overheid, anderzijds door een toenemende druk vanuit stakeholders om het maatschappelijk beleid en resultaten duidelijk en snel te kunnen presenteren.

Lees het visiedocument van REDview BI: ‘De toekomst van ondernemerschap is geïntegreerd en datagedreven’

Hoe kan REDview BI de maatschappelijke impact meten en verbeteren?

In onze visie hoeft financieel succes maatschappelijk succes niet uit te sluiten, en dit geldt zeker ook andersom. De beide grootheden blijken elkaar zelfs te versterken, zowel vanuit bedrijfsstrategie als uit de operationele processen.

Voor de omslag naar duurzaam ondernemerschap is het noodzakelijk om objectief meetbare en zichtbare prestaties op het gebied van circulair ondernemen vast te gaan leggen en te tonen via duidelijke, objectieve en tussen bedrijven vergelijkbare KPI’s, liefst realtime. Alleen hierdoor (objectief meetbaar en vergelijkbaar) kan er een vooruitgang plaatsvinden op het gebied van circulair ondernemen.

Aangezien wij financiële prestaties en maatschappelijke footprint als verbonden met elkaar zien, hebben wij in onze dashboards de functie ingebouwd om ook de maatschappelijke impact van de onderneming te monitoren met op bedrijven gerichte praktische KPI’s.

In 5 stappen naar maatschappelijke impact meten en verbeteren

Het meten van maatschappelijke impact en het presenteren van impactcijfers in realtime dashboards is een noodzakelijke tussenstap om beslissingen te baseren op zowel financiële als maatschappelijke impact.

REDview BI onderscheidt 5 fasen om te komen tot datagedreven en geïntegreerde (met impact op people, planet en profit) beslissingen en gedrag.

REDindex

Een belangrijke eerste stap is een (nul)meting met onze REDindex. De REDindex geeft de mate aan waarin een onderneming financieel én maatschappelijk denkt, meet en handelt, en daarmee de mate van geïntegreerd ondernemen en datagedreven ondernemen. Op basis van de uitkomsten naar een projectroute op maat worden uitgestippeld.

REDview BI Impactversneller

Is de REDindex afgenomen dan gaan we aan de slag met de Impactversneller.

De REDview BI Impactversneller helpt jouw MKB-bedrijf om:

  • De maatschappelijke doelstellingen concreet te maken en de impact op hun businessmodel te kunnen meten en bij te sturen.
  • Deze om te zetten in KPI’s, zodat deze gevolgd en dus verbeterd kunnen worden.
  • Via datagedreven dashboards alle maatschappelijke KPI’s realtime te kunnen volgen, zowel op organisatie als op afdelingsniveau. De dashboards zijn op alle devices te raadplegen en met anderen te delen.
  • Zich (verder) te ontwikkelen tot datagedreven, maatschappelijk betrokken onderneming.

Maatschappelijk SDG Dashboard

Het REDboard  Maatschappelijk SDG dashboard  toont net als onze andere REDboards op een overzichtelijke wijze alle relevante kengetallen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Resultaten voor jouw bedrijf

De Impactversneller geeft jouw bedrijf de volgende (blijvende) resultaten:

  • Een set van doelstellingen, strategie en KPI’s waarmee het verbeteren van de maatschappelijke footprint geborgd wordt binnen de organisatie.
  • Samenhang met de financiële doelstellingen, gedragen binnen de organisatie.
  • Een overzicht van alle KPI’s, gerubriceerd naar SDG, beïnvloedbaarheid, beschikbaarheid data en gewenste frequentie.
  • Visueel voorstel voor het Maatschappelijk SDG Dashboard voor het bedrijf