“Alle benodigde informatie in één overzichtelijk en begrijpelijk dashboard”

Onze Missie

RedView BI staat voor gerichte resultaatverbetering door een sterke combinatie van accountancy en IT.

Wij geloven dat het succes van ondernemingen bepaald wordt door het realtime inzicht dat zij hebben in hun resultaten en de mogelijkheid om deze resultaten structureel te beïnvloeden.

Wij bieden realtime informatie over de belangrijkste resultaat beinvloeders door het koppelen van u administratie/HR/CRM pakketten aan ons dashboard.

Hierdoor weet u altijd waar u staat, maar belangrijker ook: hoe u kunt bijsturen om uw resultaat te verbeteren.

Wij werken met alle financiële softwarepakketten

Onze Belofte

Verbetering

Verbetering van resultaat en cashpositie.

Grip

Altijd grip en de mogelijkheid om continu aan- en bij te sturen naar de doelstellingen

Informatie

Perfecte realtime informatie voor externe financiers om de onderneming te kunnen beoordelen, waardoor sneller de benodigde financiering tegen de meest gunstige voorwaarden aangetrokken kan worden.

Verkoopwaarde

Mogelijkheid om de verkoopwaarde van uw onderneming structureel op te bouwen en te beïnvloeden.

Over ons

How

Wij challengen de gevestigde orde en werkwijzen met vernieuwende en verrassende dienstverlening en bieden ondernemers het beste aan op het gebied van finance.

 • Wij geloven in het beste
 • Wij geloven in nieuwe dingen
 • Wij geloven in vertrouwen
 • Wij geloven dat ieder mens unieke kwaliteiten heeft die wij altijd kunnen inzetten
 • Wij geloven in samen dingen voor elkaar krijgen
 • Wij geloven in een betere wereld, stap voor stap

Why

Dit doen we door bedrijven te ondersteunen met excellente financiële dienstverlening via een transparant prijsmodel.

Wij ondersteunen hierbij duurzame initiatieven en ondernemingen en bieden medewerkers een plek om te excelleren en te ontwikkelen.

REDView biedt hiernaast gemotiveerde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen om een functie en/of opleiding binnen REDView te vervullen.

Onze werkwijze

Wij bieden BusinessNavigation en Digital Accounting aan.

BusinessNavigation is het aansturen van de onderneming op basis van de meest relevante ken- en stuurgetallen. Doel hierbij is om eerst koers te bepalen en hierna een helder kompas (Dashboard) op te stellen op basis waarvan de onderneming (bij)gestuurd kan worden naar de doelen.

Producten

REDView BI biedt haar dienstverlening via verschillende vormen aan

BUSINESS NAVIGATION

 • Dashboard ken- en stuurgetallen

Op basis van de bedrijfsactiviteiten en overige behoeften stelt RedView BI de meest optimale set samen van ken- en stuurgetallen. RedView presenteert deze set in een overzichtelijk dashboard. Door de samenwerking met Microsoft Power BI worden de dashboards veilig en realtime opgebouwd en kunnen deze benaderd worden via verschillende devices (desktop, laptop, mobiele telefoon, tablet)

 • OnePageStrategy

Bij de start van onze samenwerking stellen wij samen met de directie de ONePage Strategy op. Dit kan een samenvatting zijn van de strategie die er al is of wellicht het voor de eerste keer opzetten van een strategie.

 • Startgesprekken

Op basis van de uitgewerkte OnePageStrategy worden jaarlijks de specifieke doelstellingen voor het nieuwe jaar op een rij gezet, waardoor het nieuwe jaar gefocused begonnen kan worden;

 • Financiële begrotingen

RedView helpt om de jaarlijkse begrotingen samen te stellen, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van het komende jaar.

 • Red Value Creation Model

Hierbij bespreken wij periodiek het dashboard via het Red Value Creation Model, waardoor de organisatie precies weet of zij nog op koers zit en waar zij kan/moet bijsturen. Via een waardebepalingsmodel kunt u tevens zien hoe de waarde van uw onderneming zich ontwikkelt.

DIGITAL ACCOUNTING

Onze adviseurs zorgen, eventueel in samenwerking met uw boekhouder/accountant ervoor, dat uw administratie voldoet aan de kwaliteitseisen van REDView BI, namelijk 100% digitaal, juist en volledig. Een 100% juiste administratie is namelijk de basis van goede stuurinformatie.

Door de digitalisering zult u merken dat u tijd gaat besparen en sneller de benodigde informatie ter beschikking heeft.

100% digitale administratie betekent:

 • Herkennen/scannen van inkoopfacturen en bonnen
 • Inlezen van bankmutaties
 • Inlezen van verkoopfacturen
 • Digitaal versturen van verkoopfacturen en betaalmogelijkheid
 • Automatisch debiteurenincasso
 • Automatische koppeling naar dashboard en Value Creation Model
 • Digitaal archief