Onze Belofte

Verbetering

Verbetering van het resultaat en de cashpositie en de waarde van de onderneming.

Grip

Altijd grip en de mogelijkheid om continu aan- en bij te sturen naar de doelstellingen.

Informatie

Realtime informatie voor externe financiers, waardoor sneller de benodigde financiering tegen de meest gunstige voorwaarden aangetrokken kan worden.

Verkoopwaarde

Mogelijkheid om de verkoopwaarde van uw onderneming structureel op te bouwen en te beïnvloeden.

Wij werken met alle financiële softwarepakketten

Realtime resultaatverbetering en waardecreatie voor MKB-ondernemingen

We zorgen voor grip op de organisatie door cijfers in beeld te brengen en te analyseren.

We kijken naar de koers van de organisatie en stellen een helder kompas op, dat noemen we een dashboard, zodat de ondernemer het stuur stevig(er) in handen heeft.

En daarmee zorgen we voor verbetering van het resultaat, de cashpositie en de waarde van de onderneming.

Producten

REDView BI biedt haar dienstverlening via verschillende vormen aan

Zakelijke navigatie

Onze adviseurs zorgen, eventueel in samenwerking met uw boekhouder/accountant ervoor, dat uw administratie voldoet aan de kwaliteitseisen van REDView BI, namelijk 100% digitaal, juist en volledig. Een 100% juiste administratie is namelijk de basis van goede stuurinformatie. Door de digitalisering zult u merken dat u tijd gaat besparen en sneller de benodigde informatie ter beschikking heeft. 100% digitale administratie betekent:
 • Herkennen/scannen van inkoopfacturen en bonnen
 • Inlezen van bankmutaties
 • Inlezen van verkoopfacturen
 • Digitaal versturen van verkoopfacturen en betaalmogelijkheid
 • Automatisch debiteurenincasso
 • Automatische koppeling naar dashboard en Value Creation Model
 • Digitaal archief

Digitale boekhouding

Onze adviseurs zorgen, eventueel in samenwerking met uw boekhouder/accountant ervoor, dat uw administratie voldoet aan de kwaliteitseisen van REDView BI, namelijk 100% digitaal, juist en volledig. Een 100% juiste administratie is namelijk de basis van goede stuurinformatie. Door de digitalisering zult u merken dat u tijd gaat besparen en sneller de benodigde informatie ter beschikking heeft. 100% digitale administratie betekent:
 • Herkennen/scannen van inkoopfacturen en bonnen
 • Inlezen van bankmutaties
 • Inlezen van verkoopfacturen
 • Digitaal versturen van verkoopfacturen en betaalmogelijkheid
 • Automatisch debiteurenincasso
 • Automatische koppeling naar dashboard en Value Creation Model
 • Digitaal archief

Onze werkwijze

BusinessNavigation is het aansturen van de onderneming op basis van de meest relevante ken- en stuurgetallen. Doel hierbij is om eerst koers te bepalen en hierna een helder kompas (Dashboard) op te stellen op basis waarvan de onderneming (bij)gestuurd kan worden naar de doelen.

Direction (Strategie)

De richting (Direction) van de onderneming wordt bepaald door de strategie. Via een effectieve OnePageStrategy brengt RedView de strategie simpel en snel in kaart.

Results (Administratie)

De resultaten (Results) komen uiteraard tot uitdrukking in de administratie. RedView maakt hierbij gebruik van een volledig digitaal gevoerde administratie

Position (Dashboard)

De huidige situatie (Position) legt RedView vast in een overzichtelijk dashboard. Dit gepersonaliseerde dashboard bevat niet alle relevante financiële ken-relevante aandachtsgebieden zoals klanten