De visie van REDview BI: ‘De toekomst van ondernemerschap is geïntegreerd en datagedreven’

REDview gelooft dat je als onderneming succesvol bent indien je, naast een uitstekende financiële prestatie, een bijdrage levert aan mens, aarde en milieu.

In onze visie hoeft financieel succes maatschappelijk succes niet uit te sluiten, en dit geldt zeker ook andersom. Als we beide grootheden, beginnend vanuit de bedrijfsstrategie goed combineren en operationeel uitwerken, blijkt dat ze niet alleen te combineren zijn, maar ook versterkend kunnen werken. Tevens blijkt dat in de uitwerking van de strategie naar de dagelijkse operaties steeds meer procesmatig op elkaar gaat lijken daardoor ook makkelijker gezamenlijk te implementeren is.

Aangezien wij financiële prestaties en maatschappelijke footprint als verbonden met elkaar zien, hebben wij in onze dashboards de functie ingebouwd om ook de maatschappelijke footprint van de onderneming te kunnen monitoren met op het MKB gerichte praktische KPI’s.

Het meten en tonen van de maatschappelijke footprint van ondernemingen wordt steeds belangrijker. Niet alleen omdat steeds meer MKB-ondernemingen dit in hun missie willen opnemen, maar ook omdat de wet- en regelgeving hieromtrent steeds strikter gaat worden.

De traditionele manier van ondernemen loopt echter tegen de grenzen van zijn groei aan. Lineaire verdienmodellen gebruiken resources voor producten die uiteindelijk verloren gaan. De schade van het productieproces wordt afgewend op de maatschappij ten gunste van de winst van het bedrijf. Dit take-make-waste kan worden doorbroken door het concept van circulair denken.

Rendementsverbetering in een lineair verdienmodel wordt gerealiseerd door meer te verkopen tegen lagere kosten. Ook als dat betekent dat er meer afval ontstaat, er schade wordt berokkend aan het milieu of dat mensen werken in slechte arbeidsomstandigheden. De sociale en ecologische schade wordt afgewend op de maatschappij. Veel bedrijven rapporteren de maatschappelijke impact alleen om te voldoen aan regels en voorschriften en vanwege sociale druk.

Van een lineair naar een circulair verdienmodel

De hoogste tijd dus voor een omslag van het lineaire naar het circulaire verdienmodel. Een circulair verdienmodel creëert waarde voor de klant, mens én milieu door een effectief gebruik en hergebruik van resources. De veelomvattende doch koude Engelstalige term resources omvat materialen, grondstoffen én mensen: het kapitaal van de onderneming dat meestal niet op de balans staat. Bedrijven met een circulaire mindset vragen zich continu af: ‘Hoe kunnen we het proces meer circulair maken?’ Dit kan door producten te ontwerpen die langer meegaan of eenvoudiger gerepareerd kunnen worden. Door afval van een ander bedrijf te gebruiken als grondstof voor het eigen proces. Door diensten te ontwikkelen waarbij klanten betalen voor het gebruik in plaats van het bezit. Kortom: Reduce, reuse, recycle.

Van intuïtie naar data

Willen wij deze omslag gaan bereiken, dan is het noodzakelijk om objectief meetbare en zichtbare prestaties op het gebied van circulair ondernemen vast te gaan leggen en te tonen. De omslag dient gevolgd te kunnen worden via duidelijke, objectieve en tussen bedrijven vergelijkbare KPI’s die realtime kunnen worden getoond. Alleen hierdoor (objectief meetbaar en vergelijkbaar) kan er een vooruitgang plaatsvinden op het gebied van circulair ondernemen.

Door ook de financiële KPI’s mee te nemen in dezelfde maatstaf, gaan financiële ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling bij bedrijven synchroon lopen. Zij worden niet langer als afzonderlijk, en soms nog sterker: als tegenstrijdig beschouwd. Gelukkig wordt steeds meer duidelijk dat deze tegenstrijdigheid niet meer houdbaar is, en dat financial excellence zeker samengaat met maatschappelijke excellence. En beiden werken zelfs meer en meer versterkend ten opzichte van elkaar.

De visie van REDview BI

“De toekomst van ondernemerschap is geïntegreerd en datagedreven.”

Meer weten hoe je als bedrijf rendement en maatschappelijke bijdrage geïntegreerd kunt verbeteren? Neem contact met ons op via info@redviewbi.nl of 076-2019260.