Hoe kunnen bedrijven de omslag maken van een lineair verdienmodel naar een circulair verdienmodel?

De traditionele manier van ondernemen loopt tegen de grenzen van zijn groei aan. Lineaire verdienmodellen gebruiken resources voor producten die uiteindelijk verloren gaan. De schade van het productieproces wordt afgewend op de maatschappij ten gunste van de winst van het bedrijf. Dit take-make-waste kan worden doorbroken door het concept van circulair denken in het Business model canvas.

Rendementsverbetering in een lineair verdienmodel

Rendementsverbetering in een lineair verdienmodel wordt gerealiseerd door meer te verkopen tegen lagere kosten. Ook als dat betekent dat er meer afval ontstaat, er schade wordt berokkend aan het milieu of dat mensen werken in slechte arbeidsomstandigheden. De sociale en ecologische schade wordt afgewend op de maatschappij. Veel bedrijven rapporteren de maatschappelijke impact alleen om te voldoen aan regels en voorschriften en vanwege sociale druk.

Circulair Business Model Canvas

Het alom bekende Business Model Canvas is een verbeterde versie van de waardeketen (Value chain) van Michael Porter. De waardeketen toont het proces dat een product doorloopt. Bij iedere stap worden kosten gemaakt en waarde toegevoegd. Het Business Model Canvas toont ook de samenhang met de klantbehoeften en klantsegmenten, de waardepropositie en de wijze waarop de waardepropositie wordt. Het Business Model Canvas kan van links naar rechts worden gelezen, zoals de waardeketen, of van rechts naar links, vanuit de behoefte van de klant.

Rendementsverbetering in een circulair verdienmodel

De hoogste tijd dus voor een omslag van het lineaire naar het circulaire verdienmodel. Een circulair verdienmodel creëert waarde voor de klant, mens én milieu door een effectief gebruik en hergebruik van resources. De veelomvattende doch koude Engelstalige term resources omvat materialen, grondstoffen én mensen: het kapitaal van de onderneming dat meestal niet op de balans staat. Bedrijven met een circulaire mindset vragen zich continu af: ‘Hoe kunnen we het proces meer circulair maken?’ Dit kan door producten te ontwerpen die langer meegaan of eenvoudiger gerepareerd kunnen worden. Door afval van een ander bedrijf te gebruiken als grondstof voor het eigen proces. Door diensten te ontwikkelen waarbij klanten betalen voor het gebruik in plaats van het bezit. Kortom: Reduce, reuse, recycle.

Signify verkoopt geen lampen, maar levert licht

Een voorbeeld is het Nederlandse Signify. Het bedrijf ontwikkelde een waardepropositie waarbij klanten alleen betalen voor het gebruik van licht. Hiermee verplicht Signify zich om verlichting te ontwikkelen die zeer lang meegaat, anders dan de geplande veroudering waar de hedendaagse industrie patent op lijkt te hebben.

Wil jij de volgende stappen zetten naar een meetbaar circulair verdienmodel?

Wil jij weten hoe REDview bedrijven ondersteunt bij het verbeteren en meten van maatschappelijke impact? Wij geloven er in dat zakelijk succes méér is dan een goed financieel resultaat. We zijn gedreven om de maatschappelijke impact van MKB-bedrijven te verbeteren en hebben daar een methodiek voor ontwikkeld, die we graag toelichten in een persoonlijk gesprek. Plan een vrijblijvend gesprek in met Martin Notté of Harald van Engelen.