Hoe meet je maatschappelijke impact?

REDindex - De index voor geïntegreerd denken en datagedreven ondernemen

Om te komen tot een versnelling van de transitie van een lineair naar een circulair verdienmodel is het cruciaal dat er gebruik gemaakt kan worden van realtime data en tussen ondernemingen vergelijkbare stuurinformatie. Realtime data zorgt ervoor dat de juiste informatie tijdig op de juiste plek komt, waardoor de beste beslissingen genomen kunnen worden. Technieken voor de ontsluiting van data zijn op dit moment al zodanig ver gevorderd, zodat het zorgen voor realtime data geen issue meer hoeft te zijn.

De juiste stuurinformatie is belangrijk om ervoor te zorgen dat de onderneming haar strategische doelen op financieel en maatschappelijk gebied kan bereiken. Door het definiëren van de juiste KPI’s worden deze doelen concreet en stuurbaar gemaakt. Op financieel gebied is er veel consensus over vergelijkbare stuurinformatie voor bedrijven, zoals begrippen als EBIT en EBITDA en ratio’s zoals liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Hier is de stuurbaarheid en vergelijkbaarheid al geregeld.

 

Op maatschappelijk gebied zijn er zoals beschreven ook al meerdere methodieken om te komen tot een bepaalde impactmeting. Om te komen tot een versnelling in de transitie naar een circulair verdienmodel zijn deze echter minder goed bruikbaar. Willen we een echte versnelling gaan realiseren, dan zullen we ook het maatschappelijke deel van het verdienmodel realtime vergelijkbaar moeten maken.

REDview heeft hiervoor de REDindex ontwikkeld, een index voor geïntegreerd denken en datagedreven ondernemen.

Wat meet de REDindex?

REDindex geeft de mate aan waarin een onderneming financieel én maatschappelijk denkt, meet en handelt, en daarmee de mate van geïntegreerd ondernemen en datagedreven ondernemen.

 

 

De REDindex wordt samengevat in één getal, als optelsom van de F-score (financieel) en M-score (maatschappelijk). De hoogste score van 100 is een onderneming die volledig geïntegreerd en datagedreven denkt en handelt.
De REDindex wordt getoond per bedrijf, branche en/of in de loop van de tijd. De REDindex toont visueel 3 soorten gaps. Deze worden toegelicht in ons visiedocument.

Meer weten?

De REDindex maakt inzichtelijk waar de onderneming -of branche- nu staat in de ontwikkeling naar een duurzaam en datagedreven bedrijf. Wil de onderneming stappen gaan ondernemen om zich de komende jaren te gaan ontwikkelen op beide of wellicht 1 van de 2 gebieden, zal er uiteraard meer nodig zijn dan dit getal.

REDview BI geeft in het visiedocument richting aan de fasering van een projectmatige verbetering van meetbare maatschappelijk impact.