Verbetering van rendement en cashpositie met de REDview Prestatiecyclus

Ontwikkel naar een datagedreven organisatie met de REDview Prestatiecyclus

REDview BI maakt MKB-bedrijven competitiever door het bouwen van een datagedreven organisatie. 

Datagedreven organisaties zijn organisaties waar de juiste beslissingen op het juiste moment kunnen worden genomen op basis van realtime informatie. Een organisatie waar door het toepassen van data continuïteit, flexibiliteit en resultaatgerichtheid gewaarborgd zijn.

REDview ondersteunt bedrijven om van data naar informatie (realtime dashboards) te komen en van dashboards naar concrete acties. Deze leiden tot het verbeteren van rendement en cashpositie. Onze dienstverlening is samen te vatten in onze REDview Prestatiecyclus.  

REDview Prestatiecyclus​

De REDview Prestatiecyclus is een continu proces, waarbij we in sprints van 14 dagen werken aan verbetering van het rendement.

De organisatie ontwikkelt zich in 3 stappen naar een datagedreven organisatie.

1. Visualiseren

De REDview-adviseur maakt binnen 48 uur na de start van het traject een ‘foto’ van de organisatie. Deze visualisatie bestaat uit 2 onderdelen:

 • Koppelen van het REDboard financieel dashboard. Hiermee worden automatisch diepgaande analyses gemaakt van rendement, omzetontwikkeling, kostenontwikkeling, trends en ontwikkeling van de cashpositie.
 • Maken van een diagnose van de volwassenheid en ‘datagedrevenheid’ van de organisatie. De diagnose wordt gemaakt in een sessie met het leiderschapsteam.

Door de combinatie van de business intelligence analyse van het REDboard en de diagnose zijn de pijnpunten van de organisatie binnen 48 uur duidelijk in een visueel rapport met een opsomming van de aandachtspunten.

Binnen 48 uur ontvang je de eerste business intelligence analyses en een visueel overzicht van de verbeterpunten

2. Versnellen

In de fase Versnellen werken we in sprints van 14 dagen aan:

 • Data: Het versnellen van de administratieve processen en het verbeteren van de kwaliteit van de data.
 • Organisatie: Het ontwikkelen van een organisatie die mensen in staat stelt om met de data betere en snellere beslissingen te nemen.

Versnellen: Data

  Data omzetten naar waarde. We gaan vol aan de slag om de kwaliteit van de datastructuren binnen de organisatie te verbeteren. Onvolledig en ongeorganiseerde data belemmeren de weg naar een datagedreven organisatie. Door de basis goed neer te zetten en de aanwezige data realtime te ontsluiten, worden deze van grote waarde en vormen de basis voor het verdere proces.

 1. Inrichten en verbeteren (financiële) dataprocessen.
 2. Optimalisatie automatisering en ontsluiting data: (Her)inrichten van de ICT-omgeving zodat de data veilig en geautomatiseerd in de dashboards kunnen worden ingelezen.
 3. Datagedreven analyses en verbeteringen.
 4. Rendementsanalyses en kostprijsberekeningen.
 5. Sparringpartner directie.

Boek binnen 14 dagen de eerste verbeteringen van rendement en cashpositie

Versnellen: Organisatie

Van data naar betere beslissingen. De aanwezigheid van realtime data leidt niet automatisch tot betere beslissingen. De mensen in de organisatie zullen zich moeten ontwikkelen om de informatie te begrijpen en te gebruiken voor dagelijkse beslissingen.

Voor de verbetering van het rendement en de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie gaan we met een kernteam in tweewekelijkse sprints aan de slag op basis van 5 centrale vragen.

 1. Mensen: Zijn de medewerkers tevreden? Zijn de verantwoordelijkheden helder en meetbaar?
 2. Strategie: Kan iedereen de strategie in enkele woorden omschrijven? Welke ontwikkelingen worden beoogd op het gebied van kwaliteit, organisatie, persoonlijk, financieel?
 3. Data: Sluit de beschikbare data aan op de strategische en operationele doelstellingen en KPI’s? Is de data realtime beschikbaar voor de betrokken medewerkers?
 4. Uitvoering: Zijn de prioriteiten voor de komende week en kwartaal helder? Is er een vast overlegritme met aandacht voor het starten-stoppensysteem?
 5. Rendement en cash: Wat zijn de resultaten van de afgelopen week? Welke aandachtspunten zijn er voor de komende week?
  ProjectplanV

3. Verbeteren

De verbetercyclus is een langetermijnvisie op de markt en organisatie. Dit helpt de organisatie om een duidelijke focus te krijgen op haar (gewenste) doelen en wat hiervoor nodig is aan resources en processen. Hoofdvragen die hierbij horen zijn: Waar willen we naar toe? Wat zijn de marktontwikkelingen? Wat zijn onze doelen?

De vorm voor de verbetercyclus zijn 2 tot 4 pressure-cookersessies en start met een inventarisatie van de waarde die het bedrijf creëert voor de klant en de maatschappij, de trends in de interne en externe omgeving en wat deze betekenen voor de marktpositie en verdienmodel.

Het resultaat van deze cyclus is een volledige one page strategy en een meerjarenbegroting op basis van de (nieuwe) doelen. Dit helpt de onderneming om te focussen en concreet te zien wat de financiële resultaten kunnen zijn. Basis zijn dan de huidige cijfers die worden geforecast naar de toekomst.

 

Start de REDview Prestatiecyclus

Bekijk de realtime dashboards. Gekoppeld binnen 48 uur.