REDboards: realtime financiële dashboards in Power BI

Financiële dashboards in Power BI

De financiële dashboards van REDview BI, we noemen dat REDboards, tonen realtime financiële informatie waarmee je het rendement en de cashpositie van de onderneming kunt verbeteren. De belangrijkste bedrijfsresultaten en KPI’s worden hierin visueel gemaakt. Zo heb je altijd de beschikking over strategische stuurinformatie om de juiste beslissingen te kunnen nemen en je competitief vermogen te verbeteren.

De dashboards die wij bouwen, bouwen wij vanuit onze why. Wij noemen onze dashboards daarom ook REDboards. Niet om ze zomaar anders te noemen, maar omdat zij anders zijn. Wij helpen de ondernemer eerst om zijn doelstellingen en wensen duidelijk te krijgen en gaan dan pas aan de slag. We helpen mee om de bedrijfsprocessen efficiënter (digitaler) en effectiever te krijgen en zorgen voor de juiste informatievoorziening op de juiste afdeling. Tegelijkertijd bouwen wij het dashboard, zodat er snel resultaat getoond en bereikt kan worden.

Hiernaast ontwikkelen wij ook vernieuwende dashboards, voor zowel specifieke doelgroepen als ook op het gebied van nieuwe informatiebehoeften, zoals maatschappelijke dashboards.

Onze dashboards zijn altijd realtime, 24/7 beschikbaar op desktop, tablet en phone

REDboards

  1. Realtime: Gekoppeld aan je administratie of CRM software of iedere andere informatiebron, zoals urenregistratie
  1. Interactief: Je kunt vanuit een totaaloverzicht inzoomen op detailinformatie
  1. Cruciale getallen: Het draait om cruciale getallen waarmee medewerkers dagelijks het rendement kunnen verbeteren 

REDboards in 4 varianten

REDboard financieelResultaatverbeterende financiële dashboards gekoppeld met alle financiële softwarepakketten

CASHboard: de realtime liquiditeits- begroting

Voor een optimaal beheer en planning van de huidige en toekomstige kasstromen

REDboard op maatVoor diepgaande analyses van rendement en efficiency, van sales tot en met productie


REDboard SDG Maatschappeliijk dashboard

…omdat je pas succesvol kunt zijn als je, naast een uitstekende financiële prestatie, een bijdrage levert aan mens, aarde en milieu

REDboard financieel

Rendementverbeterende financiële dashboards gekoppeld met alle financiële softwarepakketten

CASHboard: de realtime liquiditeitsbegroting

Voor een optimaal beheer en planning van de huidige en toekomstige kasstromen  

REDboard op maat

Voor diepgaande analyses van rendement en efficiency, van sales tot en met productie  

REDboard Maatschappelijk SDG dashboard

…omdat je pas succesvol kunt zijn als je, naast een uitstekende financiële prestatie, een bijdrage levert aan mens, aarde en milieu

power-bi

Microsoft Power BI is een interactieve tool voor het visualiseren van data. Met Power BI kunnen organisaties alle data van binnen én buiten de organisatie integreren in realtime en interactieve dashboards.

Bekijk de voordelen van Power BI.

Waarom wij werken met Power BI

Het zal veel ondernemers bekend voorkomen: het maken van de maandelijkse rapportages kost enorm veel tijd en de rapportages geven weinig inzicht. Gelukkig kan dat anders. Bij REDview BI werken we met Power BI. Met onze REDboards in Power BI vervangen we vaak rapportages in Excel. We zetten de voordelen van Power BI tegenover Excel voor je op een rij.

1. Het verzamelen van informatie voor Excel wordt vaak gedaan door het maken van exports uit softwarepakketten. Power BI legt eenmalig een koppeling met de software waarna de informatie realtime beschikbaar is.

2. Excel is een verzameling van veel cijfers en soms grafieken, in vele tabbladen en met draaitabellen. De grafieken en presentaties in Power BI zijn mooi en interactief. Door selecties te maken en door te klikken kan vanuit ieder overzicht worden ingezoomd op details.

3. Vanuit Power BI is het gemakkelijk om informatie te delen. Power BI is te openen op alle devices, van smartphone tot desktop. Rapporten en dashboards kunnen eenvoudig gedeeld worden binnen de organisatie en natuurlijk met je REDview BI-consultant.

Wij koppelen onze financiële Power BI-dashboards met alle softwarepakketten

Wil je meer weten over onze financiële dashboards?