Hoe bestrijd je informatiearmoede?

Data is the new oil!

De bekende oneliner gaat over het bestrijden van de informatiearmoede die nog steeds bij bedrijven bestaat. Het gebruik van relevante data is door snel veranderende marktomstandigheden cruciaal om over de juiste stuurinformatie te beschikken en om bedrijfsbeslissingen juist en vooral tijdig te nemen.

Bedrijven sturen nog te vaak op verouderde managementinformatiesystemen. Hoe kan dat eigenlijk?

Vaak zijn managementinformatiesystemen al enige tijd geleden opgezet en in de loop der jaren verder uitgebouwd. Hier en daar wordt er nieuwe programmatuur ingezet, maar vaak is het meer van hetzelfde. Ingrijpen op bijvoorbeeld verliezen of slechter presterende producten gebeurt nog steeds op een verouderde en dus niet tijdige wijze, waardoor het management meer bezig is om ad hoc in te grijpen dan structureel het businessmodel te verbeteren en het bedrijf te behouden voor de risico’s van een veranderende markt.

Maar hoe zet je data nu effectief in voor een beter businessmodel?

Het begint bij de meerjarenstrategie. Hoe wordt deze bepaald? We zien vaak dat bedrijven ook hier nog op een verouderde wijze naar kijken, zodat er geen optimale resultaten worden behaald of (nog erger) er continuïteitrisico’s dreigen over een aantal jaar, doordat niet alle relevante informatie in de strategiebepaling wordt meegenomen.

Gebruik bij het bepalen van de strategie relevante data; zowel interne, maar vooral ook externe data. Dit gaat dus om informatie over structurele veranderingen in klant-, product en marktontwikkelingen. Het interessante is dat deze externe data tegenwoordig goed koppelbaar zijn met de interne managementinformatiesystemen in dashboards. Door het selecteren van de juiste strategische data en door deze vervolgens realtime te volgen in een dashboardsysteem zorg je ervoor dat het businessmodel zich continu kan aanpassen aan de structurele ontwikkelingen in de markt. Hiermee creëer je een voorsprong ten opzichte van de  concurrenten en waarborg je de winstgevendheid van het bedrijf.

Wil je weten hoe je data kunt gebruiken voor jouw businessmodel?

Meer weten hoe je data kunt gebruiken om een nieuw of verbeterd businessmodel op te zetten? Neem dan contact met ons op via info@redviewbi.nl of bel ons op 076-2019260.