De Business Intelligence Controller als procesverbeteraar

In onze eerdere REDtalks hebben we uitgelegd wat een Business Intelligence Controller doet en wat zijn toegevoegde waarde is voor het MKB. In deze blog gaan we wat meer in op de rol van de Business Intelligence Controller als procesverbeteraar.

De start van een procesverbetering: het realtime dashboard

Om te komen tot een rendements- en cashflowverbetering bouwt een Business Intelligence Controller eerst een realtime dashboard, dat fungeert als kompas voor het bedrijf. In dit dashboard bevinden zich de belangrijkste kengetallen op basis waarvan de ondernemingsleiding inzicht heeft in de prestaties van de onderneming. Dit dashboard vormt de basis voor de juiste bedrijfsbeslissingen op het juiste moment. Het realtime dashboard bestaat bij voorkeur ook uit dashboards op afdelingsniveau. Hierdoor ontstaat een beter aanstuurbare organisatie. Het dashboard op afdelingsniveau bestaat uiteraard alleen uit belangrijke kengetallen die voor de afdeling relevant zijn.

Het juiste moment is overigens net zo cruciaal als de juiste beslissing, want wat heb je na een staatsloterij trekking nu precies aan het winnende lotnummer te weten zonder het te hebben? Dus realtime informatie is hierbij key.

De Business Intelligence Controller stuurt dus op basis van dit dashboard op rendement en cashpositie. Wat nu als er onvoldoende vooruitgang is in de ontwikkeling hiervan? Het dashboard aanpassen heeft hier geen zin. De Business Intelligence Controller gaat nu de organisatie in en gaat aan de slag met de bedrijfsprocessen.

De Business Intelligence Controller als procesverbeteraar

In zijn of haar rol als procesverbeteraar verbetert de Business Intelligence Controller de onderliggende processen op afdelingsniveau. Samen met de verantwoordelijke afdelingsmanagers brengt hij in kaart hoe processen lopen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Het doel is altijd om processen zodanig te verbeteren dat deze een hogere bijdrage leveren aan rendement en cashpositie. Hierbij moet je denken aan verspillings- en afstemmingsmomenten verlagen, verlagen van tussenvoorraadvorming, verkorten van te lange procedures en automatisering. Hierbij kijkt hij zeker ook naar verbeteringen tussen de processen onderling.

Hierbij gaat het niet alleen om harde data, maar net zo goed over mensen. Processen verbeteren en hierdoor rendement verbeteren kan sneller en beter als medewerkers ook hun gedrag veranderen. De Business Intelligence Controller is dus zeker ook bezig met en in gesprek met medewerkers om te kijken hoe zij in hun dagelijkse werkzaamheden bij kunnen dragen tot procesverbeteringen.

De resultaten van de doorgevoerde veranderingen op procesniveau zijn al snel te zien op het dashboard op afdelingsniveau en uiteraard ook op organisatieniveau. Door het dashboard ook op afdelingsniveau te bouwen, zien medewerkers van de afdeling snel de resultaten van hun veranderingen en worden verder gestimuleerd om de veranderingen door te blijven voeren. De organisatie is door gepresenteerde data sneller in staat om veranderingen door te voeren en zichtbaar te maken. Hierdoor wordt een rendements- en cashflowverbetering sneller gerealiseerd.

Meer weten?

Meer informatie over Business Intelligence Controlling jouw rendement gaat verhogen?

Neem contact met ons op via info@redviewbi.nl of 076-2019260