Business intelligence voor MKB-bedrijven: van data naar resultaatverbetering

Hoe kun je als MKB-bedrijf big data en business intelligence inzetten om snellere en betere beslissingen nemen? Want de beschikbaarheid van realtime informatie is nog maar het begin van het proces.

In ‘De intelligente organisatie’ beschrijft Daan van Beek de stappen die het succes van Business Intelligence beschrijven. Een intelligente organisatie is in staat om sneller en beter te kunnen waarnemen, verwerken en reageren op signalen in de organisatie en de omgeving die nodig zijn om te overleven of (blijvend) beter te presteren.

Het omzetten van de signalen naar verbeteracties gaat in 3 stappen, die te vergelijken zijn met het menselijk handelen:

  • Ogen en oren
  • Brein
  • Handen en voeten

Vergelijk het eens met een voetballer. De verdediger wil de aanvaller van de tegenpartij afstoppen. Hij of zij neemt de bewegingen van de aanvaller waar. Het brein van de verdediger vertaalt dit naar mogelijke acties en maakt keuzes uit mogelijke oplossingen. Het lichaam van de verdediger voert deze uit. Alleen als het hele proces, van waarnemen tot actie, snel gaat en op elkaar afgestemd is zal de verdedigende actie tot succes leiden. Iedere hapering in het proces zal tot falen leiden. Een ketting is hierin zo sterk als de zwakste schakel.

De intelligente organisatie is, net als de voetballer, adaptief en wendbaar. Het is:

  • Sensitief (ogen en oren): de zintuigen van de organisatie registreren signalen en verzamelen informatie
  • Slim (brein): het brein van de organisatie verwerkt de gegevens tot informatie en kennis
  • Snel (handen en voeten): de organen van de organisatie maken het mogelijk om snel, adequaat en met passie te reageren
Een intelligente organisatie gebruikt ogen en oren, brein en handen en voeten ter verbetering van het resultaat en het competitief vermogen.

Business Intelligence is een continu (leer)proces. Voor de implementatie van Business Intelligence bij MKB-bedrijven werken we bij REDview in 3 stappen:

  1. Verbeteren: Identificeren businessvraagstukken. Bepalen doelen, kengetallen en de verantwoordelijke mensen en de informatie die nodig is om dit meetbaar te maken.
  2. Visualiseren: Ontwikkelen dashboards op maat en verdiepende analyses. De dashboards maken gebruik van de nieuwste technieken in kunstmatige intelligentie
  3. Versnellen: Optimaliseren en automatiseren van bestaande processen: 100% digitaal, basis voor stuurinformatie

In iedere stap is samenwerking nodig tussen ogen en oren, brein en handen en voeten. Het heeft weinig zin om Business Intelligence alleen in te zetten om de organisatie te begrijpen (ogen, oren en brein). Bij organisaties die BI alleen gebruiken voor het beter begrijpen is slechts 2% verschil gevonden tussen succesvolle en niet-succesvolle BI-implementaties. Op het niveau ‘verbeteren’ loopt dat op tot 25%. En bij organisaties die BI gebruiken om te innoveren -wat je zou kunnen zien als het 4e niveau- is het verschil ruim 50% (bron: De intelligente organisatie).

In het volgende artikel wordt de eerste stap ‘Verbeteren’ verder uitgelegd. Hierin worden de businessvragen van het MKB-bedrijf centraal gesteld, alsmede de doelen, kengetallen en de verantwoordelijke mensen en de benodigde informatie om Business Intelligence in te richten in de MKB-organisatie.

Lees artikel ‘Resultaatverbetering met Business Intelligence: Begin met het einde voor ogen (KPI’s)