MKB-ondernemer: Wees niet bang voor de Business Intelligence Controller!

Snelle ontwikkelingen maken meer mogelijk, maar we houden veel tegen!

De snelle technologische ontwikkelingen hebben hun duidelijke effecten op het werk van adviseurs en controllers. Softwaretoepassingen als Microsoft Power BI en IBM Watson kunnen met Artificial Intelligence steeds beter de toekomst voorspellen. 

Excel en de formulevaardigheden van de adviseur en controller zijn nog steeds leidend bij de totstandkoming van toekomstgerichte informatie, zoals financiële begrotingen, cashflowprognoses en omzetverwachtingen. Eigenlijk is dit onzin om nog steeds zo te doen. Het is hetzelfde als dat je het snelste paard blijft proberen in plaats van een auto te kopen of huren. 

De totstandkoming van toekomstgerichte informatie op de boven beschreven verouderde manier is een arbeidsintensief proces. De adviseur of controller is nog steeds te veel tijd kwijt met het verzamelen van de informatie van diverse plekken in de organisatie, het interpreteren hiervan en zeker het doorrekenen van de data naar de toekomst toe. Gemiddeld kost dit zo’n 60% van de totale tijd die nodig is om stuurinformatie te verschaffen. Voordat de adviseur of controller de kans heeft om dit met de directie te bespreken is de informatie dus helaas al vaak verouderd.

Wat doet een Business Intelligence Controller?

Een Business Intelligence Controller pakt dit anders aan. Hij of zij werkt met intelligente softwarepakketten zoals Microsoft Power BI. Op basis van de lange en kortetermijndoelstellingen van de onderneming bouwt hij een realtime dashboard dat de juiste informatie/kengetallen op de minuut nauwkeurig haalt uit de diverse databases. De informatie die dan uit het dashboard komt is dus altijd up-to-date en vormt de basis voor de juiste bedrijfsbeslissingen.

Indien de gewenste norm uit het dashboard niet wordt gehaald, zorgt de Business Intelligence Controller samen met de ondernemer of interne controller voor de juiste verbetermaatregelen. Hier duikt de Business Intelligence Controller dan ook de organisatie in en gaat het om procesverbeteringen. Hij of zij spreekt met de verantwoordelijke procesmedewerkers en zorgt voor een efficiënter en effectiever proces. Het is geen twijfel dat de Business Intelligence Controller altijd zorgt voor geautomatiseerde oplossingen, waardoor de oplossing altijd blijft werken. Het effect van deze oplossingen is al snel te zien in het dashboard.

Wat is de meerwaarde van een Business Intelligence Controller voor MKB-ondernemingen?

Voor het MKB is het mooie aan een Business Intelligence Controller is dat deze een mens is en adviseur blijft. Adviseren blijft voor een deel mensenwerk, maar geautomatiseerde toepassingen helpen de effectiviteit van het advieswerk in belangrijke mate.

De Business Intelligence Controller, hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden, is dus ook specifiek geschikt voor het MKB. Hij of zij ontsluit de softwaremogelijkheden die het grootbedrijf al heeft voor het MKB en is daarnaast ook nog eens een goede adviseur met een MKB-hart.

Kortom: wees niet bang voor de Business Intelligence Controller!