Resultaatverbetering als natuurlijk proces (REDview Prestatiecyclus)

In onze eerdere blogs hebben wij het gehad over hoe je resultaat- en cashverbetering kunt realiseren door realtime data om te zetten in visuele dashboards en op basis daarvan op het juiste moment de juiste beslissing kunt nemen.

Het werken met realtime dashboards staat in onze visie niet op zichzelf. Zonder visie, strategie en plan zijn de beslissingen die je neemt ad hoc en doelloos. Het zou hetzelfde zijn indien NASA/SpaceX de Crew Dragon 2 zonder plan de ruimte in zouden schieten.

Om resultaat- en cashverbetering structureel in te bouwen in de onderneming werken wij met de REDview Prestatiecyclus. Met dit model creëren we dat resultaat- en cashverbetering een structureel proces wordt.

REDview Prestatiecyclus

Het model bestaat uit 2 cirkels (cycli). In de (grote) jaarcyclus signaleren wij met de ondernemer vanuit de markt de trends en ontwikkelingen en zetten deze om in een praktische bedrijfsstrategie op 1 A4 (One Page Strategy, OPS). Door vanuit de OPS doelen, informatiebehoefte en KPI’s vast te stellen krijgt de onderneming focus en richting. De meerjarenbegroting is de vertaling van de eerste fasen naar concrete financiële data.

De dashboards vormen een essentieel onderdeel in het model. Op basis van de informatie die verzameld is bouwen wij onze realtime dashboards in 5 stappen. Deze stappen zien wij als 2e cyclus (dagcyclus). Ook hier vindt een continu verbeterproces plaats en worden ook actuele marktgegevens toegevoegd.

Gedurende het jaar zijn wij met name bezig in deze kleinere cyclus, maar door het doorlopen van de jaarcyclus krijgt het dashboard ook regelmatig nieuwe impulsen.

Door het creëren van deze cycli en processen wordt resultaatverbetering geen losstaand doel, maar wordt (net als bijvoorbeeld het verkoopproces) een vast onderdeel van de ondernemingsactiviteiten en gaat het voelen als een natuurlijk proces. In de komende blogs zullen wij enkele onderdelen van het model verder uitlichten.

Volgende keer: Marktontwikkelingen en trends: hoe kom je eraan wat kun je ermee?

Meer informatie? Neem contact met ons via info@redviewbi.nl of 076-2019260.